V seznamu „Naši mrtví“ z Hasičských rozhledů (r. 1946) se nachází tento záznam: Král, V., Zlonice. Na základě dostupných materiálů se zřejmě jednalo o Václava Krále, jenž skutečně padl v boji s německými okupanty 7. května 1945.

První květnové dny roku 1945 byly ve znamení blížícího se konce okupace, ale také ve znamení mnoha bojů, ztrát na životech z řad českého obyvatelstva a strachu, zda se skutečně podaří nacisty nadobro porazit a získat opětovně svobodu.

Část obyvatel Zlonic odjela do Prahy na základě výzvy o pomoc při obraně hlavního města 5. května 1945 (Pražské květnové povstání). Nacisté se sice stahovali na ústup, avšak v nebezpečí byla řada českých měst a obcí, kudy procházeli. V ohrožení se o dva dny později (7. května 1945) ocitlo město Slaný, kam odjelo 50 občanů Zlonic na pomoc. Krátce poté se však vrátili zpět, neboť také jejich domovská obec se ocitla v ohrožení.

Po celých Zlonicích byly rozmístěny hlídky. Členem té, která byla vyslána k severní zdi místního hřbitova, byl také místní občan Václav Král, šestadvacetiletý mladý muž. Mezi občany Zlonic a projíždějícími nacisty (od Slaného) došlo k přestřelce, kdy byl Václav Král vážně zraněn. Svým zraněním bohužel podlehl o den později, tedy 8. května 1945, v nemocnici. O den později přijela do Zlonic Rudá armáda…

O členství Václava Krále v hasičském sboru prameny mlčí, avšak s ohledem na další historická fakta a také s ohledem na skutečnost, že hasičské sbory často čítaly převážnou část obyvatel obcí, je velmi pravděpodobné, že se jedná o tutéž osobu, jaká je uvedena také v seznamu „Naši mrtví“.

Památku statečného obránce Zlonic, který zaplatil cenu nejvyšší, si můžete připomenout přímo na zlonickém hřbitově, kde je v místě, ke byl smrtelně zraněn, umístěna pamětní deska.

Zpracovala: Petra Myslínová Cejpková s využitím těchto pramenů:

https://www.zlonice.cz/historie-a-soucasnost/leden-az-kveten-roku-1945

https://www.vets.cz/vpm/28229-pametni-deska-vaclav-kral/

Pamětní deska Václava Krále