Vážení přátelé historie,

druhá světová válka patří k temným obdobím našeho národa. Období poroby a ohrožení samotné existence všeho českého prozařují však jako majáky příběhy lidí, kteří se nikdy nesmířili s nacistickou okupací a kteří se, s vědomím možné perzekuce či dokonce ztráty vlastního života, obětavě zapojili do odboje proti nenáviděným okupantům. Některá jména odbojářů jsou všeobecně známá, ale odboj, to nebyl jen Mašín či Morávek, to byla celá řada jmen, dnes často - zcela neprávem - zapomenutých. Mnoho těchto statečných lidí patřilo do našich řad, do řad dobrovolných hasičů. V předválečném období se pilně zapojovali do hasičské činnosti, ať už přímo u požárů či jiných živelných událostí, či v rámci činnosti kulturní, společnské, sportovní. To vše nacistická okupace na řadu let přerušila a oni se rozhodli, že budou bojovat o budoucnost a zachování českého národa. Často při této příležitosti zaplatili cenu nejvyšší...

Od konce druhé světové války uplynulo téměř osmdesát let. Žijeme v době, kdy odchází poslední očití svědci hrůz nacismu. Žijeme v době, kdy máme asi poslední možnost přispět alespoň malým dílem do obrazu poznání těch, díky kterým máme dnes možnost hovořit česky. Zapojení hasičů do protinacistického odboje je dosud zmapováno jen málo, existují spíše jen střípky poznání lišící se oblast od oblasti. A proto se skupina zájemců o hasičskou historii rozhodla přispět svou trochou do mlýna a rozšířit znalosti o zapojení hasičů do protinacistického odboje ve svém, tedy Středočeském kraji. Obnášelo to mnoho práce - bádání v archivech, pročítání starých kronik a dalších materiálů, rozhovory s posledními pamětníky a jejich rodinami. Podařilo se shromáždit velké množství materiálů a nyní je na čase začít výsledky práce prezentovat. Ne, neklademe si za cíl vytvořit úctyhodné historické dílo, ale spíše na drobných příbězích přiblížit naše hrdiny. Forma webových stránek nám pak umožní vytvořit dílo živé, které můžeme trvale obohacovat o případné další materiály. Jejich autorem můžete být i Vy, rozhodně vítáme další zájemce o historii či ty, kteří by mohli přispět k rozšíření poznání.

Tento projekt vznikl na počest památky těch, kteří nedopustili likvidaci českého národa. Zaslouží si, aby se o nich vědělo...

 

členové Komise historie při KSH Středočeského kraje