Br.František Škop se narodil 2. října 1891 v Solnici, okres Rychnov nad Kněžnou. Vychodil školu obecnou a mesiánskou, v občanském životě byl listonošem. Ve službě byl ochotný, vždy dobrý, takže se těšil všeobecné oblibě. Byl znám jako dobrý vlastenec a demokrat. Členem sboru dobrovolných hasičů v Loučeni byl od 1. února 1940.

Dne 5. května 1945 zúčastnil se činně národního odboje v Loučeni. Byla mu svěřena stráž u zajatých německých vojínů u malého zámku. Při této službě byl přepaden a obklíčen přesilou desíti nepřátel a při zápase s nimi byl zastřelen sedmi ranami z automatické pistole. Padl v čestném boji za osvobození domoviny, aby památka jeho žila věčně ve věrných českých srdcích. Rádi vzpomínáme na milou, srdečnou povahu. Zanechal zde opuštěnou manželku.

Čest jeho památce!