Br.Ladislav Somr se narodil 10. prosince 1907 v Čilci, okres Nymburk. Navštěvoval obecnou školu ve Dvorech a vyučil se strojnímu zámečnic-tví. Svému oblíbenému zaměstnání zůstal věren a své odborné znalosti uplatňoval i při práci ve sboru dobrovolných hasičů, kam vstoupil poměrně mlád r. 1927. Hleděl si pilně a poctivě hasičské práce, proto r. 1937 byl zvolen vzdělavatelem sboru a r. 1940 jeho cvičitelem.

V době míru věnoval se br. Somr svému řemeslu, rodině a hasičskému sboru. Byl povahy veselé, společenské, všude byl rád viděn a členstvem hasičského sboru upřímně milován.

V okupaci těžce nesl německé násilí, neboť byl dobrý Čech a obětavý vlastenec. Proto se také věnoval brzy podzemnímu hnutí proti nacistům. Pro tuto činnost byl dne 12. října 1941 v 1 hodinu v noci, ve svém bytě zatčen gestapem a po různém mučení zavlečen do pověstného koncentračního tábora v Mauthausenu, kde podlehl útrapám dne 17. července 1942,

Zanechal opuštěnou manželku a tři chlapce: Oldřich nar. 1931, Jaroslav nar. 1934. Ladislav se narodil 19. ledna 1942, tři měsíce po zatčení otce, takže jej otec ani nespatřil.

Pro hasičský sbor v Čilci je ztráta dobrého a dovedného bratra Somra těžko nahraditelná.

Čest jeho památce!

Somr