Br.Jaroslav Římal se narodil 30. března 1898 v Malé Straně, okres Poděbrady, z rolnické rodiny. Navštěvoval obecnou školu v Chotěšicích, měšťanskou školu v Králové Městci a doplnil své vzdělání na obchodní škole. Věnoval se potom praktickému obchodu, až zakotvil trvale jako samostatný obchodník na Loučeni u Nymburka. Byl velmi dobrým a ochotným obchodníkem, takže jeho živnost pod jeho vedením trvale vzkvétala. Jeho rodinný život byl klidný, o rodinu svoji se pečlivě staral. Vedle těchto soukromých starostí našel vždy čas pro práci v národních spolcích, zvláště v Sokole. Také v samosprávě obecní úspěšně pracoval. Členem sboru dobrovolných hasičů v Loučeni byl od 1. ledna 1926.

Jméno bratra JaroslavaŘímala dostalo se dosud nevysvětleným způsobem v souvislosti se sbírkami na Lidice do rukou gestapa. Z té příčiny byl 29. září 1942 na Loučeni zatčen, vězněn a mučen ve vězeních v Kolíně, Kutné Hoře, Terezíně a Osvětimi, kde zahynul jako tisíce jiných18. března 1943 neznámým způsobem. Jeho přívětivá povaha, s níž vycházel ochotně vstříc svým zákazníkům a všemu občanstvu, jistě nezavdala příčiny k nelidskému zacházení a konečnému umučení.Stal se obětí zlovůle a nenávisti nacistů ke všemu, co bylo české.

Bratr Jar. Římal zanechal zde manželku Marii, syna Jaroslava, nar. 21. listopadu 1926 a syna Vladimíra, nar. 26. září 1930.

Čest jeho památce!

Římal