Br.Jaroslav Němeček narodil se 2. února 1902 v Předhrádí, okr. Poděbrady, z rodiny zemědělské, která měla sedm členů a vlastnila pouze chalupu s 5 ha půdy. Navštěvoval obecnou školu v rodišti a měšťanskou školu v Poděbradech. Věnoval se zemědě1ství, ve kterém se přirozeným nadáním a vlastním přičiněním dodělával úspěchů. Byl uznávaným hospodářem a pro rozšafnost a poctivost, byly mu svěřovány funkce v obecním zastupitelstvu i jinde. Byl na příklad předsedou místního zemědělského svazu, členem spolku pro chov teplokrevných koní v okresu nymburském, ale také ve spolcích národních a vzdělávacích. Byl členem výboru Tělocvičné jednoty Sokol v Předhrádí a členem sboru dobrovolných hasičů stal se r. 1940. Všude zastával zásady pokroku a sociálních snah. Jako člověk jevil se vždy jako dobrý, starostlivý otec a vzorný manžel.

Jeho práce snad překážela tajnému nepříteli, neboť po udání ze sabotáže pro zatajování zásob byl dne 2.března 1944 zatčen kolínským gestapem, vězněn na Pankráci. Od 30. května 1944 vězněn v Bernau v Bavorech a později v Tyrolích, kde nuceně pracoval na nejtěžších pracích, ač už doma byl po těžké operaci, kdy mu byla odňata téměř polovina žaludku. Byl nucen pracovití v cihelně bez odpočinku i o nedělích.K novému roku 1945 poslán k hloubení tunelu u Zeli amSee. Dne 14. ledna dostal rozkaz, aby se třemi kamarády odstranil led z ozubené dráhy vedoucí do příkrého kopce. Potom stěhovali těžké stroje po této dráze, při čemž se lano přetrhlo a stroj se zřítil na pracující. Bratr Němeček byl smrtelně raněn a zemřel téhož dne. Zanechal stařičkou matku, manželku a dítky. Hasičstvo těžce nese ztrátu dobrého člena.

Čest jeho památce!

Němeček