Br.Václav Nechvíl mladší narodil se 25. ledna 1920 v Kluku, okres Poděbrady, jako syn zedníka a malorolníka. Dětství prožil v práci, poněvadž byl nucen pomáhati rodičům v hospodářství, jak na venkově bývá, ale také od dětství čerpal z rodiny lásku k hasičství, až se stal činným členem místního sboru r. 1943. Otec se staral, abysyn nabyl vyššího vzdělání, proto po návštěvě jednotřídní obecné školy v rodišti a měšťanské školy v Poděbradech dal jej za učně na strojní zámečnictví a zapracovati na automechanika. Mistr jeho vystihl, že chlapec jeví chuť k těmto řemeslům, proto poradil otci, aby jej po vyučení posílal do průmyslové školy, což otec učinil. Po absolvování školy pracoval Václav v autodílně s velmi dobrým úspěchem. Vedle řemesla všímal si po příkladu svého otce i veřejných záležitostí a sledoval pozorně válečné dění a krutý osud svého národa za nacistické okupace. Tak byl pro poslouchání zahraničního rozhlasu současně s otcem dne 8. června 1943 zatčen, vězněn v Kolíně, v Kutné Hoře, v Praze, v Terezíně, kdež na následky nelidského mučení zemřel 16. února 1944. Utýrané matce, která ztratila muže i dítě pro nacistickou zlovůli, bylo drze úředně sděleno, že byl zpopelněn.

Tragický osud mladistvého Václava Nechvíle, téměř ještě dítěte, známého tichou a mírnou povahou, pilného a vzdělaného mladého řemeslníka, dotkl se bolestně nejen rodiny samé a místního hasičského sboru, ale i širší veřejnosti.

Budiž čest mladistvému národnímu mučedníku!

Nechvíl mlpng