Br.Václav Nechvíl narodil se 23. ledna 1894 v Kluku, okres Poděbrady, z chudé rodiny, takže již od dětství poznal obtížný život pracujícího člověka a měl vždy pochopení pro starosti a strasti bližního. Navštěvoval jednotřídní obecnou školu v rodišti a měšťanskou školu v Poděbradech, načež se vyučil zedníkem. Po vyučení pracoval narůzných stavbách a pobyl také za prací v uhelných dolech v Mostě. Při práci vedle odborných znalostí získal také mnoho životních zkušeností, takže r. 1915, kdy byl povolán do světové války, plně pochopil smysl války a postavení českého národa v tehdejším Rakousku. Byl také na bojišti raněn a tím lépe uměl procítit zlo války. Roku 1919 se oženil, zařídilsi menší hospodářství, v němž ve volných chvílích s pilnou svojí manželkou pracoval, aby získal zlepšení svého sociálního postavení jako stále pracující zedník. Jak v řemesle, tak v hospodářství nalézal klid a v hasičství hledal povznesení nad všední denníživot. Od roku 1919 byl členem místního sboru dobrovolných hasičů a úspěšně zastával funkci jednatele.

Dne 8. června 1943 o 4. hodině ranní byl zatčen četnictvem spolu se svým synem a Josefem Hubáčkem pro poslech zahraničního rozhlasu. Byl vězněn a týrán ve vězeních v Kolíně, Kutné Hoře, Praze, Terezíně, Norimberku, opětně v Praze a v Hamburku, kde zemřel hladem dne14. května 1945. Za dlouhou dobu věznění se neuviděl sesvým synem Václavem, jenž byl též vězněn. Br. Nechvílbyl povahy tiché, mírné. Zanechal po sobě vdovu Annu, dceru Annu (nar. 29. října 1921) a syna Jaroslava (27.října 1927). Rodina ztratila dobrého otce, hasičský sborobětavého činovníka.    

Čest jeho památce!

Nechvíl