Br.Václav Náchodský narodil se 10. srpna 1900 v Hrubém Jeseníku, okr. Nymburk. Navštěvoval obecnou pětitřídní školu ve svém rodišti a stal se úředníkem československých drah. Členem sboru dobrovolných hasičů se stal 1. ledna 1929 a od té doby věrně ve sboru setrval. Od r. 1930 prošel různými sborovými funkcemi; byl jednatelem, vzdělavatelem, vedoucím hasičského dorostu, zastupoval sbor na župních schůzích, od r. 1932 do r. 1937 byl velitelem sboru.

Vedle hasičského sboru pracoval horlivě v politické straně komunistické. R. 1935 stal se též členem místní Tělocv. jednoty Sokol, kde zvláště pilně pracoval v dramatickém kroužku, obyčejně jako režisér. Pod jeho vedením dramatický kroužek utěšeně vzkvétal.Bratr Náchodský byl milé, ochotné povahy, pracovitý a pohotový; žil klidným rodinným životem, zábavou jeho byla práce v hasičském sboru a v dramatickém kroužku Sokola, jimž věnoval všechen svůj volný čas.

Pracovníky toho rázu potřeboval náš podzemní odboj proti zločinným okupantům. Ale tyto tiché a obávané pracovníky gestapo hledalo a snažilo se je zničiti. Tak dne 5. října 1941 došlo i k zatčení br. Náchodského. Byl říšskou policií přepaden před Lešovou trafikou, vězněn pro politickou činnost na různých místech, až byl zavlečen do koncentračního tábora Mauthausenu. Kolik vytrpěl útrap a mučení v nacistických vězeních, o tom svědčí, že podlehl útrapám 10. března 1942 v Mauthausenu. Zanechal po sobě manželku Annu (nar. 2. XI. 1906) a dítky Miloslava (nar. 11. IX. 1933) a Miroslava (nar. 20. VIL 1941). Obec ztratila v něm vzorného občana, hasičský sbor a Sokol vynikajícího bratra a rodina vzorného manžela i otce.

Čest jeho památce!

Náchodský