Br. František Libich se narodil 1. srpna 1911 ve Struhách okr. Mladá Boleslav, z rodiny zcela chudé, jeho rodiče pracovali ve dvoře a měli na starosti pět dítek. Starali se o ně pečlivě, aby je poslali do světa s lepším vzděláním, než měli sami. Syn František navštěvoval obecnou a měšťanskou školu v Dobrovicích, načež se vyučil strojním zámečníkem a vahařem u firmy Soukup v Mladé Boleslavi. Potom pracoval na různých místech k plné spokojenosti zaměstnavatelů a v milém poměru k spolupracovníkům; jeho vždy usměvavá tvář získávala mu přátele. Od r. 1933 do 1935 sloužil na vojně v Čes. Budějovicích. Za rok poté se oženil a získal místo šoféra na panství ve Mcelích.

Dobrá jeho povaha přivedla jej 18. května 1936 do bratrského kruhu sboru dobrovolných hasičů ve Mcelích, kde rád a ochotně konal všechny členské povinnosti; neznal únavy a rozkaz vždy uposlechl a splnil poctivě. Byl uznávaným strojmistrem sboru; jeho stroje nikdy neselhaly, vždy byly připraveny na boji s dravým živlem. Br. Libichvždy pracoval ve sboru jako jeho dobrý, pohotový člen. Proto bolestně se členstva dotkla zpráva, že byl pro podzemní činnost proti nacistům a pro sbírku na Lidice zatčen dne 17. listopadu 1942. Byl vězněn v Kolíně, v Kutné Hoře, v Terezíně a v Osvětimi, kde podlehl krutým útrapám gestapáckých vězení dne 17. dubna 1943. Zanechal po sobě dobrou památku i tím, že pečoval o ruského zajatce, jenž sběhl z německého zajetí a ukrýval se u Mcel v lesích. Nežli byl br. Libich zatčen, odkázal svého chráněnce hasičskému sboru, aby jej podporoval. Br.Libich zanechal po sobě vdovu a dvě dítky: Františka (nar. 23. IX. 1935) a Josefa (nar. 28. VI. 1939).

Čest jeho památce.

Libich