Br. Karel Krutský se narodil 20. června 1898 ve Vrbové Lhotě, okres Poděbrady. Navštěvoval obecnou školu v rodišti a měšťanskou školu v Pečkách na dr. Byl povoláním šofér. Členem sboru dobrovolných hasičů byl od r. 1938 a konal poctivě všechny členské povinnosti. Zastávalzvláště dobře funkci sborového zbrojmistra. Byl, jak se za okupace říkalo, „totálně nasazen" do říše jako první muž z Vrbové Lhoty. Práce pro nacisty jako dobrému Čechovi byla mu nemilá a obtížná, proto se pokusil utéci z říše, ale nezdařilo se mu. Pod nátlakem úřadů a před vyhrůžkami zatčením couvl a vrátil se do nenáviděného otroctví do jiného místa, a to do Berlína. Tam konal služby jako šofér. Na jedné cestě v říši byl při náletu zasažen tlakem vzduchu při výbuchu vzdušného torpéda a utrpěl těžké zranění plic. Od té doby chřadl, až zhasl dne 14. března 1945 jako oběť nesmyslné války nacisty vyvolané. Zanechal zde vdovu Aloisii a 2 dítky: dcerušku Hanu (nar. 1929) a syna Josefa (nar. 1934). Místní hasičský sbor ztratil v něm velmi platnou odbornou sílu, obec dobrého občana.

Čest jeho památce!

Krutský