Br.Jaroslav Káninský se narodil se 29. dubna 1911 ve Mcelích, okr. Nymburk, navštěvoval obecnou školu ve svém rodišti a měšťanskou školu, načež se vyučil truhlářem. Vyšel z drobného pracujícího lidu, a proto měl živý smysl pro bolesti bližních. To jej přivedlo 1. února 1942 do řad členů sboru dobrovolných hasičů ve Mcelích. Jako prostý člen navštěvoval [všechna cvičení a jiné podniky sborové, vždy s ochotou a s láskou k hasičské myšlence. Měl také živý zájem o veřejné záležitosti, a proto těžce nesl dobu okupace, v níž ponižován a týrán byl československý národ, aby vyhynul a učinil místo rozpínavému pangermánství. Začal s bratřími ze sboru a s občany stejně cítícími pracovati v podzemí proti nacistům a to zvláště po hnusném činu gestapáků v Lidicích. Tato činnost jeho se prozradila i byl zatčen dne 17. listopadu1942 v Moravské Ostravě, kam byl úřadem práce přikázán na práci v dolech jako horník, načež byl vězněn v Kolíně, v Kutné Hoře, Terezíně, kde prošel mučením a utrpením za své češství. Posléze bylzavlečen do pověstné Osvětimi, kde 27. dubna 1943 podlehl krutým útrapám, snad v plynové komoře. Jeho vrazi sdělili o něm, že zemřel na otravu krve. Zanechal po sobě stařičké rodiče, kteří ztratili oporu svého stáří; hasičský sbor těžce nese ztrátu věrného a pilného člena.

Čest jeho památce!

Káninský