Br.Josef Kadlec narodil se dne 15. dubna 1898 v Chlebích, okres Nymburk, jako syn malorolníka. Navštěvoval obecnou školu v rodišti a měšťanskou školu v Nymburce, načež se věnoval hospodářství jako malorolník a ve volných chvílích rád vypomáhal svému sousedovi ve výrobě dřevěných pump. Živil se poctivě na svých i najatých polích těžkou zemědělskou prací, při níž nalézal chvíle, by se mohl věnovati veřejnému zájmu a vyšším snahám. To jej vedlo, že se r. 1925 stal členem sboru dobrovolných hasičů, kde pracoval rád a úspěšně, takže se stal četařem a býval volen za revisora účtů. Byl dobrého národního cítění a neznal nenávisti k jiným, byť byli jiného přesvědčení náboženského či politického. A to bylo i příčinou jeho zatčení. Byl zatčen gestapem 26. listopadu 1942 v Mladé Boleslavi za to, že podal ruku příbuznému Židovi. Vězněn a týrán byl v Mladé Boleslavi, Terezíně a Osvětimi, kde následkem útrap zahynul 23. března 1943. Jakou smrtí zemřel, není známo jako u tisíců těch nešťastných obětí nacismu, které zmizely v plynových komorách, aby německý národ získal „větší životní prostor." Tak zahynul rozumný, smělý muž, dobrý otec a manžel, obětavý hasič. Zanechal po sobě vdovu Josefu ve věku 47 let, stařičkou matku Alžbětu Kadlecovou ve věku 83 let a tři dítky: Anežku, nar. 1920 Elišku, nar. 1925 a Josefa, nar. 1927. Památka jeho v obci a v hasičském sboru nezahyne!