Br.Antonín Hamza se narodil 29. července 1917 v Sadské, okres Poděbrady, z rolnické rodiny. Navštěvoval obecnou a měšťanskou školu v Sadské, načež věnoval se praktické práci zemědělské v hospodářství svýchrodičů. Vedle této činnosti měl živý zájem o veřejné věci a těžce nesl německou okupaci, která mu jako stoupenci opravdové demokracie byla těžkým břemenem. Toužil po osvobození národa z nacistického násilí a připravoval se tajně na chvíli osvobození. Členem sboru dobrovolných hasičů v Sadské stal se r. 1942.

Dne 8. května 1945 bojoval br. Hamza jako partyzán s jinými druhy proti německým četám, které chtěly po státní silnici postupovati na pomoc německé posádce v Praze. Tyto čety snažili se partyzáni pomocí překážek a přestřelek v lese Kersku u Sadské zadržeti, aby se bojujícím českým vlastencům v Praze ulehčilo. Za bojů těch padl br. Hamza zastřelen pancéřovou pěstí. Padl tedy jako hrdina na pokraji lesa Kerska v boji za rodnou zemi, kterou tolik miloval.

Ztráty jeho želí staří rodiče, hasičský sbor i všechno občanstvo, které znalo jeho dobrou povahu a zásadní vlastenectví.

Čest jeho památce!

Hamza