Br.Štěpán Haleš se narodil 15. prosince 1900 ve Mcelích, okres Nymburk, a navštěvoval obecnou školu ve svém rodišti, načež se vyučil řemeslu tesařskému. Od útlého mládí poznával, jak se těžce vydělává na chléb, ale dbal pilně své práce a vedle ní našel ještě volné chvíle, v nichž se věnoval svému milému hasičství. Vstoupil do sboru dobrovolných hasičů 5. srpna 1919 a od té doby věrně stál v hasičských řadách. Vycvičil se v hasičství tak, že byl zvolen náměstkem velitele a tuto funkci k spokojenosti bratří dobře zastával.

Vedle hasičství br.Haleš si všímal veřejných záležitostí, které pilně sledoval. A tak za okupace naší vlasti těžce nesl krutý osud milovaného lidu a začal proti nacistům pracovati v podzemí. Když byly Lidice hanebně zničeny a obyvatelstvo jejich hnusně vyvražděno, nesl br. Haleš těžce krutý osud mužů, žen a dětí lidických. Snažil se zmírniti jejich osud a sbíral k tomu účelu dary pro Lidice. Ale za tuto činnost lidskou a národní byl 7. října1942 zatčen, vláčen žaláři v Kolíně, v Kutné Hoře, v Terezíně a konečně v hrozném koncentračním táboře v Osvětimi, kde podlehl mučení dne 6. března 1943. Jeho manželka chřadla starostmi a steskem po dobrém manželi a otci svých dítek, až i ona zemřela 4. května 1945. Zůstala tu úplná sirota Anna, nar. 2. dubna 1925. A tak rodina ztratila živitele a hasičský sbor dobrého činovníka. Čest jeho památce!

Haleš