Br.Leopold Bašta se narodil 24. dubna 1891 v Poděbradech, kde také vychodil obecnou i měšťanskou školu. Stal se příslušníkem městské policie ve svém rodišti a postoupil v povolání svém na policejního komisaře. Vedle této zodpovědné služby stal se členem sboru dobrovolných hasičů r. 1929, pracoval pilně v hasičském sboru, ale i v župě, kde byl posléze starostou okresní haličské jednoty Poděbradské. Vynikal zvláště jako dobrý organizátor a pořadatel slavností. Jeho přímá, nesmlouvavá povaha, jeho přísná péče o pravdu a spravedlnost získávala mu úcty a lásky členů hasičstva i občanstva. Jeho ryzí národní cítění bylo známo a stalo se také příčinou pronásledování zuřivých německých okupantů. Byl zatčen německou policií dne l. září 1939 jako rukojmí, vyšetřován v Kolíně, načež převezen do Drážďan, Oranienburku a Saxenhausenu. Když r. 1941 byl zatčen div. generál Eliáš, byl zatčen znovu i bratr Leopold Bašta pro spolupráci s ním a s jeho štábem.

Do svého zatčení pracoval br. Bašta v podzemním odboji, kde měl těžký a odpovědný úkol: opatřoval a ukrýval zbraně. Zjistilo se, že ukryl zbraně v měšťanské škole v Poděbradech, kde je dal zazdít do komína. Jiné zbraně ukryl s pomocí svého přítele v Zátkově továrně v Praze-Karlíně. Prováděl také zpravodajskou službu pro celou oblast středních Čech. Nadřízenými byli mu major Vimr a štábní kapitán Urlich. Prošel koncentračními tábory a vězeními v Kolíně, na Pankráci, Bayereuthu a v Budišíně. Odsouzen byl zvláštním německým soudem na Pankráci. Trest si odpykával v Litoměřicích, Osvětimi, Buchenwaldu, Saxenhausenu (Dora), kde dne 13. dubna 1945 zemřel, podlehnuv zápalu plic a rychlé tuberkulose. Zanechal opuštěnou manželku.

Čest jeho památce!

Bašta