Václav Ptáčník ze Sboru dobrovolných hasičů Stehelčeves se narodil 6. listopadu roku 1886 ve Stehelčevsi. V roce 1928 se stal velitelem sboru, kdy nejprve byl v této funkci rok, posléze byl opět zvolen velitelem v roce 1933. Jeho práce je dobových záznamech vzpomínána jako příkladná, neboť: „… u příležitosti 50. výročí hasičského sboru v roce 1935 byl za svou příkladnou třicetiletou práci ve sboru odměněn stříbrnými hodinkami.“[1]

 Z dochovaných záznamů o činnosti Václava Ptáčníka lze vyčíst, že v roce 1928, kdy se stal poprvé velitelem sboru, byla zakoupena nová motorová stříkačka a rovněž nové hasičské uniformy. Václav Ptáčník byl také v době svého působení ve funkci velitele iniciátorem pravidelných cvičení, a sice se strojem, žebříky i sekyrkami. 

Z období 2. světové války není o činnosti sboru podrobnějších zpráv, neboť všechny záznamy byly zničeny, což vzhledem k nelehké době lze samozřejmě pochopit. V roce 1945 však nový velitel Švandrlík zaznamenal, že dne 25. ledna 1945 byli zatčeni velitel Václav Ptáčník a jeho zástupce Václav Moravec. Důvodem zatčení měla být účast na schůzi hasičů v Unhošti, kde mnoho přítomných hasičů projevilo svůj protifašistický postoj a vyjádřilo kritiku okupantům. Zatčeno kromě obou již zmíněných hasičů ze Stehelčevse bylo poměrně mnoho dalších hasičů z Unhoště a okolí, kteří byli na schůzi přítomni.

Zatčení byli odvezeni do Terezína. Václav Ptáčník zde nelidskému mučení podlehl 11. dubna 1945. Jeho kolega Václav Moravec se sice z Terezína dne 10. května 1945 vrátil, avšak již den poté byl odvezen do kladenské nemonice, neboť podlomené zdraví z nelidských podmínek v Terezíně si vybralo svou daň. Václav Moravec zemřel 23. května 1945.

Václav Ptáčník je pochován v Terezíně, v hrobě č. 201. Jeho jméno nese také jedna ze stehelčevských ulic.

Zpracovala: Petra Myslínová Cejpková s využitím následujících zdrojů:

Stehelčevský zpravodaj, září 2020, č. 9

Historie SDH Stehelčeves: https://sdhstehelceves.wbs.cz/Historie-SDH-Stehelceves.html

 

[1] Stehelčevský zpravodaj, září 2020, č. 9, str. 6.