Zemřeli: 9. května 1945

Při pátrání seznamem „Naši mrtví“ z roku 1946 (zveřejněného v „Hasičských rozhledech“) nás ve chvíli, pokud si začneme dělat statistiku jmen padlých hasičů z jednotlivých sborů, zarazí, že sedm jmen je situováno právě do Byšic.

Tento počet jmen není vůbec zanedbatelný, proto logicky evokuje myšlenku, co se vlastně v Byšicích stalo? Souvisely snad tyto oběti s masovým zatýkáním a popravami v době heydrichády? Odpověď je velmi překvapující – nejen uvedení hasiči, ale celkem 22 občanů z Byšic zahynulo na samém konci války, při náletu na továrnu Graf (dnes Vitana) v Byšicích. Dvanáct z uvedených obětí bylo zaměstnanci této továrny.

Pumy nad továrnou…

O tragické události je zejména v různých zdrojích na internetu možno dohledat podrobnější informace. Odehrála se ve večerních hodinách 9. 5. 1945. V továrně Graf probíhala zřejmě odpolední směna. Kolem půl šesté večer přijel do továrny doktor N. Četverikov, jenž se právě vrátil z Terezína a jenž patřil byl velmi oblíben u byšických občanů. Dle dochovaných svědedctví přijel v autě zvěrolékaře Nováka z Liblic. Příjezd oblíbeného lékaře přilákal na dvůr továrny její zaměstnace a další obyvatele Byšic, kteří se chtěli se Četverikovem přivítat. Osudné srocení tolika lidí na jednom místě jako kdyby přivolalo následující tragické okamžiky…

Do prostoru mezi bránu továrny a již zmíněný dav dopadly hned tři pumy. Obrovská rána tak otřásla nejen továrnou, ale i poměrně rozlehlým okolím. Střepiny pum nelítostně nečily okolí. Vypukla panika doprovázená křikem nebohých občanů. Dílo zkázy po sobě zanechalo mnoho zničených domů, vozů atd. Nejtragičtější dopad však byl v podobě ztráty na lidských životech. Mezi oběťmi tak byla zaznamenána i výše uvedená jména sedmi zemřelých z řad hasičstva.

Pohřeb všech obětí, jichž bylo 22 (některé zdroje uvádí počet 21 i 23), se konal 11. května 1945. V pět hodin odpoledne započal velký smuteční obřad doprovázený sloužením hned trojí mše – katolické, evangelické a církve československé.

Pomník obětem

V areálu firmy Graf byl v roce 1946 odhalen pomník obětem náletu. Později při rekontrukci továrny (v té době zde již sídlila Vitana) a výstavbě šaten došlo k demontáž původního pomníku, jenž byl ve velmi špatném stavu. Nebyl tedy obnoven, namísto toho obec Byšice nechala vybudovat novou pietní připomínku tragédie na důstojném místě.

Kdo vlastně pumy svrhl?

Velmi citlivým tématem je dodnes otázka, která letadla vlastně svrhla pumy na továrnu Graf. Dlouhá desetiletí bylo oficiálně prezentováno, že šlo o letadla německá, později bylo veřejně odhaleno, že se jednalo o letadla sovětská. Významné odborné vyjádření k této události je možno nalézt v článku „Československé tabu: Na konci války zabíjely bomby s rudou hvězdou“ (dostupný zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1523762-ceskoslovenske-tabu-na-konci-valky-zabijely-bomby-s-rudou-hvezdou).

Z tohoto článku si tedy dovolujeme přinést následující klíčovou citaci:

„…Dokumenty z Ústředního archivu ministerstva obrany Ruské federace dokazují, že šlo skutečně o letadla Rudé armády. „V průběhu dne 9. května roku 1945 skupiny pěti až devíti letadel PE-2 masivním bombardováním zničily živou sílu a techniku nepřítele v oblasti Mladá Boleslav, Litoměřice, Těchlovice, Zámostí, Vrchovany, Dubá a Mělník,“ cituje z oficiálního spisu historik Plavec. „Ve zpravodajských svodkách jsou výkazy všech typů shozených pum a kromě sovětských typů jsou tam i údaje o tom, že Sověti tehdy na Mělník a Mladou Boleslav shazovali taky německé kořistní pumy,“ doplňuje jej Rajlich.

„Víme, že sovětská historická a memoárová literatura neměla již v šedesátých letech problém uvádět, že letadla Rudé armády byla 9. května 1945 ve vzduchu a její letci se snažili zastavit ústup německých jednotek do americké zóny,“ vysvětluje Plavec. Tabu platilo pouze pro Československou propagandu. „Sovětská historiografie naopak neviděla důvod nálety sovětských letců v první mírový den, 9. května 1945, zamlčovat. Naopak, byly a dodnes jsou brány jako regulérní součást válečných operací.“

Nejednalo se o jediný nálet těch dnů. O něco později zabíjely bomby také v nedalekých Liblicích a Neratovicích.

V samotném závěru vzdejme hold památce nejen našim sedmi hasičským obětem, ale i všem ostatním, kteří v těchto doslova posledních okamžicích druhé světové války (nejen) na Mělnicku zemřeli. S ohledem na jejich památku je určitě dobře, že byla odhalena i pravda o tom, kdo byl viníkem náletu. Informace o této dlouho utajované skutečnosti jsou dnes veřejně dostupné a bylo z nich čerpáno i při tvorbě tohoto článku.

Použité zdroje:

Československé tabu: Na konci války zabíjely pumy s rudou hvězdou: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1523762-ceskoslovenske-tabu-na-konci-valky-zabijely-bomby-s-rudou-hvezdou.

Pumy zabíjely na Mělniku ještě po kapitulaci Německa: https://hloubkari.wordpress.com/2007/11/07/614358-pumy-zabijely-na-melnicku-jeste-po-kapitulaci-nemecka/.

Slavnostní odhalení nového pomníku v Byšicích: https://www.ods.cz/os.melnik/clanek/9631-slavnostni-odhaleni-noveho-pomniku-v-bysicich

Spolek pro vojenská pietní místa – Byšice: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5247-bysice/.

SISÁK, Jiří: Dějiny obce Byšice v letech 1848–1948 / Bakalářská práce, 2009.

Z výše uvedených dostupných materiálů zpracovala: Petra Myslínová Cejpková

 

BYSICE

Bývalý pomník obětem náletu v areálu firmy Graf.

Foto přejato z: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5247-bysice/