Jméno Václava Jírového je zařazeno na seznam „Naši mrtví“ zveřejněný v Hasičských rozhledech v roce 1946. Na pomníku obětem světových válek v Nelahozevsi je zaneseno datum narození Václava Jírového 14. listopadu 1913. Z ostatních dostupných informací, které o Václavu Jírovém máme k dispozici, se dovídáme, že byl náčelníkem Sokola Nelahozeves a svým „civilním“ zaměstnáním strojní zámečník.

Jaké bylo zapojení Václava Jírového do odbojové činnosti? Bylo to téměř na samém sklonku války, konkrétně 8. května 1945, kdy po železniční trati v blízkosti Kralup nad Vltavou a Nelahozevsi projížděl směrem na Prahu německý obrněný vlak. O pohybu vlaku informoval přednosta zdejší železniční stanice Vratislav Teuerer. Občané Kralup a Nelahozevsi byli rozhodnuti vlak zničit, aby nemohl dosáhnout svého cíle, z tohoto důvodu byla v určitém místě pod kolejemi umístěná nálož. Vlak se pohyboval poměrně pomalu, proto dle dostupných pramenů měl dorazit do Nelahozevsi až po 19. hodině. Při středu s municí došlo k roztržení vlaku na dvě části. Jedna tato část zůstala na kolejích, druhá část vykolejila. Občané Nelahozevsi a Kralup zahájili na vykolejenou část vlaku útok, kdy skutečně byla zabita část jeho posádky. Bez obětí na životech se neobešla bohužel ani strana místní domobrany. Tehdy zahynul v necelých 32 letech právě Václav Jírový společně s Miroslavem Růžičkou (nar. 2. října 1909), dělníkem z Lešan.

Oběma hrdinům vystrojili místní občané důstojný pohřeb, kterého se zúčastnili také členové odbojové partyzánské jednotky. Na místě skonu Václava Jírového, poblíž tunelů kralupské trati, se nachází malý pomníček připomínající tuto smutnou událost.

Petra Myslínová Cejpková

Zdroje čerpání:

https://nela.cz/2015/05/08/nelahozeves-si-pripomnela-konec-valky/

https://nelahozeves.cz/wp-content/uploads/2015/10/zpravodaj-kveten-2015.pdf

https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5534-nelahozeves/


Útok na obrněný vlak Dne 8. 5. byla zachycena výzva, odposloucháváním z telefonní linky, aby bylo německému obrněnému vlaku zabráněno v cestě do Prahy. Vlak jel od Podmokel. Cesta vlaku byla sledována zdejší stanicí přednostou Vratislavem Teuererem, který podával o jeho stanovišti stálé zprávy. Vlak jel velmi pomalu. Do Nelahozevsi přijel asi po 19. hodině. Byl to improvizovaný obrněný vlak s nechráněnou lokomotivou. Náloží umístěno bylo pod koleje před Beaufortovou vilou. Vlak při vjezdu na nálož roztržen byl na dvě části, z nichž jedna s lokomotivou vrátila se zpět. Na vykolejenou část vlaku byl soustředěn útok našich i kralupských občanů, kteří byli umístěni ve stráni zámeckého parku. Z tunelu zahájil palbu kralupský strážní oddíle, vyzbrojený 2 cm protileteckým dělem. Část posádky vlaku byla zabita. Z útočících padli bohužel i dva z nejobětavějších občanů, a to Václav Jírový, strojní zámečník, nar. 14. 11. 1913 v Nelahozevsi a Miroslav Růžička, dělník nar. 2. 10. 1909 z Lešan. Oběma byl vystrojen krásný a dojemný pohřeb na zdejší hřbitov, jehož se zúčastnili partyzáni a oddíl ruských vojínů.