24. prosince 1925 – 6. května 1945

Mezi oběťmi na seznamu „Naši mrtví“ zveřejněném v Hasičských rozhledech v roce 1946 se nachází také jméno Jana Balouna z Kuří. Při pátrání po jeho osudu byla dohledatelná jediná informace. V Evidenci válečných hrobů bylo objeveno foto pietního místa v Praze-Motole věnované právě Janu Balounovi. Nelze s úplnou jistotou tvrdit, že jde o totožného Jana Balouna, avšak s ohledem na datum skonu – 6. květen 1945 – je to velmi pravděpodobné, vždyť v době květnového povstání byli povoláni Praze na pomoc občané mnoha okolních obcí.

Pamětní deska Jana Balouna se nachází v ulici Plzeňská č. 401/2, přibližně 150 metrů pod klubovnou v postoru hřiště Golf-club. S největší pravděpodobností zde Jan Baloun padl.

Budeme velmi rádi, pokud byste nám byli nápomocni v dopsání příběhu Jana Balouna, jehož život se uzavřel v necelých dvaceti letech…

Za jakékoliv ohlasy předem děkujeme!

 

Balound

Pomník Jana Balouna

Zdroj: https://www.vets.cz/vpm/12975-pomnik-jan-baloun/