Mezi oběťmi v seznamu „Naši mrtví“, jenž vyšel v Hasičských rozhledech v roce 1946 nalezneme z Kutnohorského okresu jméno bratra Jaroslava Košvance ze Sboru dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice. Je zde uvedno také jméno bratra Jaroslava Ptáčka ze stejného sboru.

Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice vydal ku příležitosti 140. výročí svého založení v roce 2013 rozsáhlou publikaci zahrnující dějiny sboru po dobu celé jeho dosavadní existence, tedy od roku 1873 do roku 2013. Publikaci je dostupná online na tomto odkaze:

http://hasici-uhljanovice.cz/Cms_Data/Contents/SampleSite/Media/Downloads/140let.pdf

Z této publikace jsou tedy přejata také následující fakta:

Uhlířské Janovice byly za okupace významným centrem protifašistického odboje. Místní odbojovou organizaci zde řídil Josef Balvín, řídící učitel, jenž byl za tuto svou činnost popraven nacisty.

Za okupace zahynulo mnoho hasičských činovníků právě z Kutnohorska. Hasiči byli ve své odbojové činnosti napojeni na „Radu tří“ vedenou generálem Lužou. Po odhalení své činnosti skončili v koncentračních táborech, odkud se již nevrátili. Byl mezi nimi právě Jaroslav Ptáček, jenž působil jako starosta Okresní hasičské jednoty č. 42 – Kutnohorské.

Po dlouhých letech okupace, strachu a ztráty blízkých nastaly očekávané dny, kdy měl nastat konec všemu předcházejícímu zlu, avšak znalci historie ví, že květnové povstání, byť skončilo vítězstvím a potlačením nacistické zlovůle, se ani z řad odbojářů a dalších obránců neobešlo bez ztráty na životech. V Uhlířských Janovicích dne 4. května 1945 v předtuše blížícího se konce začaly být odstraňovány německé nápisy a byla rovněž ustanovena revoluční garda pod velením J. Tvrdíka. Ve směru na Kolín došlo k vybudování barikád. Občané Uhlířských Janovic a okolí statečně bojovali a mnozí položili své životy. Padl mj. syn právě výše uvedeného Jaroslava Ptáčka – Vladimír Ptáček - v boji u Sázavy.  V tomto okamžiku je zmíněno i jméno bratra Jaroslava Košvance, jenž vykonával v té době funkci jednatele II. obvodu Okresní hasičské jednoty č. 42. Jaroslav Košvanec položil svůj život při přestřelce v Jindicích 6. května 1945.

Rudá armáda osvobodila Uhlířské Janovice 9. května 1945. O dva dny později, 11. května 1945, proběhl slavnostní pohřeb obou padlých, tedy Jaroslava Košvance a Vladimíra Ptáčka. O něco později, 1. listopadu 1945, se konala smuteční tryzna v místní sokolovně, jíž se zúčastnili zástupci všech sborů II. obvodu OHJ, zástupci České zemské hasičské jednoty a také zástupci Okresní hasičské jednoty v Kutné Hoře.

Jaroslav Košvanec padl v Jindicích. Zde je také umístěn jeho památník, jenž je k dohledání na tomto odkaze:

https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/jindice/pamatnik-jaroslava-kosvance

Z výše uvedeného odkazu také přinášíme následující citaci:

„T. G. M.  ŽÁDNÁ MOC SVĚTA NEUDRŽÍ NÁRODA VZDĚLANÉHO A STATEČNÉHO V PODDANOSTI A OTROCTVÍ.  Ve střední části je fotografie padlého a nápis: UPOMÍNKA NA 5. KVĚTEN 1945, KDY V BOJI S OKUPANTY PADL SE ZBRANÍ V RUCE BR. JAR. KOŠVANEC Z UHL. JANOVIC.“

 

Kosvanec

Památník Jaroslava Košvance v Jindicích.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/jindice/pamatnik-jaroslava-kosvance