Jméno hasiče Františka Borovičky, jenž náležel do Sboru dobrovolných hasičů Jelčany, je jen stěží dohledatelné v dostupných pramenech. Hlavním zdrojem čerpání se stala bakalářská práce Michaela Urbana s názvem „Obecní kronikářství na Kolínsku do roku 19458 na příkladu obce Bečváry (ve srovnání s obcí Ratboř“ – Univerzita Karlova: Filozofická fakulta, Praha, 2018.

František Borovička se narodil 1. prosince roku 1923 v Jelčanech čp. 7. Ze skromných zpráv o jeho životě se dovídáme, že byl členem odbojové skupiny „Jánošík“. Jeho „civilní“ zaměstnání bylo radiomechanik. Pracoval v Kolíně u firmy Polák a jeho činnost spočívala v montování krátkých vln do rádií, což umožňovalo zakázané poslouchání zahraničního rozhlasu. Porušení tohoto zákazu bylo trestáno smrtí. Za okupace musel být každý radiopřijímač opatřen cedulí právě s varováním, jak bude potrestán kdokoliv, kdo překročí tento zákaz a bude poslouchat zahraniční rozhlas.

Není známo, kterak došlo k odhalení odbojové činnosti Františka Borovičky, víme jen, že byl zatčen dne 13. března roku 1945 kolínským gestapem. Zemřel 3. května 1945, tedy krátce před osvobozením.