V seznamu „Naši mrtví“ uveřejněném v Hasičských rozhledech v roce 1946 nalezneme také jména čtyř hasičů z Buštěhradu, a sice Josefa Maizla, Antonína Zdrůbka, Františka Hrubeše a Antonína Kafky (v seznamu uveden jako Kavka).

Na pomníku padlých v Buštěhradě můžeme dohledat data narození a skonu jednotlivých buštěhradských hasičů zapojených do protinacistického odboje:

Josef Maizl se narodil 30. března 1889 a zemřel 15. července 1945 (místo skonu: Kladno) – náměstek SDH.

Antonín Kafka se narodil 19. října 1877 a zemřel 20. března 1945 – náměstek SDH.

František Hrubeš se narodil 25. března 1880 a zemřel 14. května 1945 – pokladník.

Antonín Zdrůbek se narodil 25. května 1894 a zemřel 5. května 1945 – velitel sboru.

Při pátrání po jménech těchto čtyř obětí nacistické zlovůle z řad buštěhradských hasičů jsme dohledali článek otištěný v Buštěhradském zpravodaji v roce 2020. Sbor dobrovolných hasičů Buštěhrad zde představuje svou historii včetně smutného období okupace.

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo povoleno psát kroniky v době Protektorátu Čechy a Morava, jen některé sbory se po válce vracely k tomuto temnému období, aby zaznamenaly tragické okamžiky týkající se jejich členů. Nejinak tomu bylo také v Buštěhradě, kde se však ze zmíněného článku lze dočíst následující: „…O konkrétní činnosti SDH Buštěhrad ve válečné době toho jeho kronika mnoho nevypovídá. Víme alespoň to, že sbor obdržel rozkaz podílet se hašením požárů po bombardování na chodu říšské protivzdušné obrany.“

Ve zmíněném článku je dále vzpomínka na tragické datum 10. června 1942. Snad každý ví, co se tohoto dne stalo – obec Lidice byla zapálena a srovnána se zemí. Hasiči z nedalekého Buštěhradu se vypravili Lidicím na pomoc, avšak byli zastaveni hlídkami německých vojáků. Do Lidic nesměli vstoupit. Mnozí zde měli své přátele či příbuzné. Jen bezmocně jim bylo umožněno sledovat krutou zkázu, zcela jistě pod náporem obrovského strachu, zda právě jejich obec nebude ta, na níž padne nacistický los příště…

Jaký byl důvod zatčení všech čtyř buštěhradských hasičů, to z dostupných pramenů nedozvíme. S největší pravděpodobností byli zapojeni do odbojové činnosti. K jejich zatčení došlo na počátku roku 1945. Jak je patrno z dat jejich skonu, Antonín Kafka byl buď umučen či zemřel na základě nelidského zacházení. Hrubeš a Zdrůbek zemřeli v květnu, v době, kdy Terezín již podléhal osvobození, avšak řádila zde velká epidemie tyfu a nelze vyloučit, že jejich oslabené zdraví již nemělo nadále sílu bojovat. U Josefa Maizla se zdála být situace nadějnou. Z Terezína se vrátil, a dokonce byl ve svém sboru jmenován jako nový velitel. Bohužel mu na svobodě byl vyměřen jen krátký čas. Také na něm se podepsaly útrapy nacistického mučení, jimž podlehl v polovině července roku 1945 v kladenské nemocnici.

Z dostupných pramenů zpracovala: Petra Myslínová Cejpková

Zdroje čerpání:

https://www.mestobustehrad.cz/nas-bustehrad/zpravodaj/rocnik-44-2020/bz7-2020.pdf

https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/4892-bustehrad/Tyr%C5%A1ova/