Několik dobrovolných hasičů ze Slaného projevilo během německé okupace svou oddanost vlasti zapojením do protinacistického odboje. Jedním ze zainteresovaných v hasičském odboji byl bratr František Herink. V hasičském sboru působil k roku 1939 jako člen výboru, k roku 1940 jako hlavní zpravodaj dorostu a žactva.[1] František Herink se osobně podílel na stavbě nového hasičského domu ve Slaném. Manuální práci při výstavbě nové zbrojnice věnoval 214 hodin.[2]

František Herink byl napojen na hasičský odboj, ve kterém se pohyboval společně se starostou sboru JUDr. Miroslavem Hakenem a velitelem Josefem Sušánkem. Před zatčením a popravou dr. Hakena v červnu 1942 ukryl Herink společně se Sušánkem materiály, které jim Haken z obavy z prozrazení svěřil. Úkryt zbraní, munice a písemností byl pravděpodobně, dle vzpomínky manželky Františka Herinka pod úrovní terénu v prostoru jejich zahrady.[3] [4]

V roce 1944 byl František Herink dle vyprávění vnučky, paní Bakulové zatčen. Herinkova žena se o zatýkání manžela dozvěděla v práci a pospíchala domů, kde se stala svědkem jeho odvozu gestapem.[5] K datu 24. ledna 1945 byl dle databáze Památníku Terezín internován do terezínské Malé pevnosti. Věznění přežil a po osvobození 8. května 1945 se vrátil domů.[6]

Zpracováno za využité následujících zdrojů:

 [1] Památník vydaný při otevření hasičského domu v Slaném. Exemplář číslo 20. vyd. [s.l.]: Hasičský sbor král. města Slaného, 1940. Kapitola Co bylo před námi? s. 55

[2] Tamtéž, s. 35

[3] Národní kronika: https://www.narodnikronika.cz/Listovat-kronikou/Dobrovolny-hasicsky-sbor-ve-Slanem

[4] Vlastivědné muzeum ve Slaném: http://muzeum.slansko.cz/resources/Zpravodaj/Zpravodaj-2021-2.pdf

[5] Národní kronika: https://www.narodnikronika.cz/Listovat-kronikou/Dobrovolny-hasicsky-sbor-ve-Slanem

[6] Památník Terezín: https://www.pamatnik-terezin.cz/vezen/mp-herink-frantisek

 

František Herink v hasičské uniformě 1940 zdroj Památník vydaný při otevření hasičského domu v Slaném 2

František Herink v hasičské uniformě, 1940 (zdroj. Památník vydaný při otevření hasičského domu v Slaném)