JUDr. Miroslav Haken působil jako starosta slánského hasičského sboru, také jako místostarosta Sokola, člen Národní gardy a jako člen městské rady. Patřil tak mezi nejváženější prvorepublikové osobnosti slánského regionu. Za jeho pomoci a vlivu byl ve Slaném vystavěn moderní Hasičský dům.

Dr. Haken byl zapojen do odbojového hnutí. Z pověření Ministerstva národní obrany uschovával zbraně, munici a písemnosti. Gestapem byl zatčen v červnu 1942 a 30. června téhož roku popraven na kobyliské střelnici. Jeho konkrétní odbojová činnost nebyla prozrazena. Jak vyplynulo z poválečné výpovědi jednoho příslušníka kladenského gestapa, byly mu, stejně jako dalším nepohodlným osobám, zbraně podstrčeny.[1]

Samostatná studie věnující se osobnosti JUDr. Miroslava Hakena:

HUBENÝ, David. Všechny postihuje čas a nepředvídaná událost – Miroslav Haken. In: Pavel Bartoníček a kolektiv. Válka v nás a my ve válce –⁠ Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2016. ISBN 978-80-906274-1-3. Svazek 2/I. H–J. S. 124–141.

 

[1] Platí pro oba odstavce: HUBENÝ, David. Všechny postihuje čas a nepředvídaná událost – Miroslav Haken. In: Pavel Bartoníček a kolektiv. Válka v nás a my ve válce –⁠ Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2016. ISBN 978-80-906274-1-3. Svazek 2/I. H–J. S. 124–141.

 

JUDr. Miroslav Haken v hasičské uniformě 1940 zdroj Památník vydaný při otevření hasičského domu v Slaném

JUDr. Miroslav Haken v hasičské uniformě,1940 (zdroj: Památník vydaný při otevření hasičského domu ve Slaném)