V seznamu „Naši mrtví“, který vyšel v Hasičských rozhledech krátce po skončení 2. světové války, se objevuje také jméno Antonína Palduse s příslušností do hasičského sboru Mnichovo Hradiště. Při pátrání po jeho jméně byly zjištěny drobné informace z jeho života, které Vám zde přinášíme.

Antonín Paldus přišel na svět 16. ledna roku 1897 ve Skuhrově (okres Semily). V dospělosti se oženil s Annou Holasovou, která pocházela z Podolí nedaleko Mnichova Hradiště. O Antonínu Paldusovi je známo, že pracoval jako elektrotechnik ve Škodových závodech v Mladé Boleslavi.

Jako své bydliště zřejmě zvolil Mnichovo Hradiště, neboť je známo, že se zde zapojil do činnosti jako člen místního hasičského sboru a v neposlední řadě – což je o něm známo o něco více – byl aktivním členem místní sokolské organizace. Dokonce zastával funkci místostarosty sokolské organizace v Mnichově Hradišti a rovněž je známo, že byl náčelníkem Fügnerovy župy.

Byla to prý zejména působnost právě v sokolské organizaci, jež za druhé světové války vyvinula vlastní odbojovou činnost, co bylo důvodem k zatčení Antonína Palduse. K jeho zatčení gestapem došlo 8. října 1941. Nejprve byl vězněn v Mladé Boleslavi, později byl převezen do Terezína, a nakonec se ocitl v koncentračním táboře v Osvětimi. Zde zemřel 30. března 1942 ve věku 45 let.

Zapojení do odbojové činnosti bylo u Antonína Palduse oceněno in memoriam. V prosinci roku 1945 mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 a ministr vnitra jeho statečnost ocenil v roce 1951, samozřejmě rovněž in memoriam, Pamětním odznakem druhého národního odboje.

Kenotaf (neboli symbolický náhrobek) Antonína Palduse můžete najít na hřbitově v Mnichově Hradišti, ul. Jiráskova.

 

Zpracovala: Petra Myslínová Cejpková s využitím následujících zdrojů:

http://new.sokolmh.cz/osobnosti-tj-smh-antonin-paldus/

https://www.vets.cz/vpm/1159-kenotaf-antonin-paldus/

 

Antonín Paldus

Podobizna A. Palduse: http://new.sokolmh.cz/osobnosti-tj-smh-antonin-paldus/

Kenotaf Antonína Palduse

Kenotaf A. Palduse: https://www.vets.cz/vpm/1159-kenotaf-antonin-paldus/