Ke smrtelnému zranění Václava Horčíka došlo v boji u Zahájí blízko Řepína, kde se nalézala partyzánská vysílačka. Prameny o této události uvádějí: „Při bojích s tankovým oddílem u Řepína padl jako člen partyzánské brigády zdejší (Byšický) občan Václav Horčík ve věku 19 let. Některé prameny uvádějí, že byl téměř dvouhodinový, jiné jeho délku odhadují na 3 až 4 hodiny.“

2

3