EHL  JAROSLAV

Narozen :   13.1.1908

Místo narození     : 

Posledním bytem :   Mrač  

Zemřel dle úmrtního listu :   10.5.1945

Získané informace / pramen :

  1. Pomník padlým - černá tabulka na samostatném kameni umístěná před pomníkem na návsi v Mrači. Uveden text – Jaroslav EHL ;  listonoš  ; nar. 13.1.1908  ; padl v květnové revoluci 1945. Snímky pomníku.
  1. Hasičský časopis ALARMREVUE číslo 3/2020 článek s názvem Naši mrtví, strana 33. Jedná se o abecední seznam padlých hasičů za 2.světové války. Zde druhý sloupec uprostřed stránky je uvedeno – Ehl Jaroslav Mrač (tento seznam čerpá z dobových Hasičských rozhledů)
  1. Hasičské rozhledy ročník 1946 číslo 5 strana 65 /archiv pana Josefa Mlíkovského/ Uveden článek s názvem – Naši mrtví (seznam padlých – jedná se o abecední seznam hasičských obětí 2.světové války. Zde ve třetím sloupci uprostřed stránky je uvedeno – EHL Jaroslav Mrač  (41)
  1. Ministerstvo národní obrany – Evidence válečných hrobů uvedený text – Jméno – Jaroslav Ehl ; Vojenská hodnost – civilista ; Narozen – 13.1.1908 ; Zemřel – 5.1945 ; Příčina smrti – padl v boji ; Armáda – žádná ; Státní příslušnost – Československo ; Národnost – česká ; Poznámka – padl v květnové revoluci 1945 ;
  1. Kronikářka obce Mrač paní Novotná 12.2021 – ohledně pana Jaroslava Ehla jsem zjistila toto : V roce 1945 na konci války byl listonošem a partyzánem, který pomohl vykolejit vlak s municí jedoucí při Pražském povstání do Prahy. Zasláno celkem 7 ofocených stránek kroniky strany 234 + 235 + 236 + 237 + 241 popisující, jak byl postřelen, transport do nemocnice i pohřeb. V kronice není uvedeno, zda byl hasič. Není zde také žádná jeho fotografie. Od pamětníků ví, že měl dvě dcery Hanu a Jaroslavu, které měli být vdané a přestěhované do Poříčí nad Sázavou (do Křenčína).