REPETNÝ JOSEF

Narozen :   26.7.1898

Místo narození     : 

Posledním bytem :   Vojkov  (okres Benešov)

Zemřel dle úmrtního listu :    transport  10.4.1945  Flossenbúrg

Získané informace / pramen :

  1. Osobní karta – Věznice gestapa v Malé Pevnosti Terezín 1940-1945 text v tabulce Jméno – Josef ;  Příjmení – Repetný ; Datum narození – 26.7.1898 ; Místo narození – Sedletschoko ; Místo transportu – AD- Beneschau ; Datum transportu  12.1944 ; Příčina/důvod odchodu – transport ; Datum odchodu – 10.4.1945 ; Cílové místo (odchodu) Flossenbúrg    
  1. Pomník Vojkov - umístěn před bývalou školou

Pod jmény obětí z 1.světové války je přidělána černá destička se čtyřmi jmény :

1939 – 1945. Na třetím místě je uvedeno jméno – Josef  Repetný  

  1. Obecní kronika Vojkov – rok 1936 záznam – Dne 6.prosince 1936 byly obecní volby…….bylo podáno celkem 5 kandidátních listin ……….na 3 listu – Československá strana národně – socialistická ……zde je na pátém místě uveden kandidát Repetný Josef
  1. Obecní kronika rok 1944 strana 170 srpen –na konci stránky je odstavec s názvem – Vojenská prohlídka : V srpnu podařilo se uprchnout několika vězňům z koncentračního tábora v Janovicích. Bylo přivezeno nákladními auty mnoho němců, vojáků, kteří dělali u nás důkladné prohlídky, aniž jsme věděli proč. Při prohlídce byl dopaden ve svém domě na půdě Repetný ve Vojkově, který se tam skrýval již od května t.r. ,aby nemusel na nucenou práci do říše. Byl vyveden na náves, obklopen vojáky a pak násilně odvezen na gestapo k výslechu. Druhý den právě v neděli odpoledne, byl jsem přítomen, když byl přivezen ke konfrontaci s rodinou. Viděl jsem hrubé jednání a kopání gestapáků při jeho vstupu do auta.  Byla to krátká a poslední návštěva milovaného domova. Repetný byl vězněn v Benešově, později v Terezíně, kde asi zahynul. Poslední zprávu o sobě psal  3 týdny před koncem válka.         
  1. Hasičská kronika SDH Vojkov – není uvedena o panu Repetném žádná zmínka – nebyl nikdy v žádném výboru ani neměl žádnou funkci. Všichni členové sboru nejsou nikdy zmiňování, pouze je uveden počet členů. Baťha – starosta obce - 2021.
  1. Jaroslav Pinc – vnuk pana Repetného – oslovil jsem jej s dotazem na snímky. Aktuálně se dochovaly celkem tři – na první je podobizna pana Josefa Repetného. Na druhé je skupinové foto z 9.července 1933 při dekoraci zasloužilých členů. Josef Repetný stojí jako pátý vpravo v poslední řadě (narozen 26.2.1924 ???) . Třetí foto je paradoxem !! těsně před válkou jeli dobrovolníci budovat opevnění Terezínské pevnosti !! foto snímek je cesta 43-Malá pevnost- děda je označen čarou. Po zatčení zřejmě skončil jako vězeň svojí deportací. Proč ? zřejmě ? to proto, že po válce a osvobození koncentráku se nevrátil…..Proto jeho rodina nechala hledat výzvou na ředitelství československého rozhlasu. Jako bývalý pol. trestanec v Terezíně m. Pevnost. Zřejmě zahynul při bojích a skončil v hromadném hrobě.
  1. Archiv CHH Přibyslav , Mgr. Petr Švanda – Činnost hasičstva v revolučních dnech (květen 1945) – Karton 1 – okres Benešov /odpověď na oběžník č.6138/45 rozeslaný 31.května 1945/ doslovně opisuji = Vážení bratří     8.1945      Jménem pozůstalých Vás prosím, zda-li by Vám bylo možno učinit oznámení, zda-li by o něm někdo něco věděl. Dosud jest nezvěstný, vůbec žádné zprávy o něm. Pracoval přes dva roky v Německu a pak přijel domů. Propagandou, že bude brzy konec se skrýval doma. V Janovicích Vrchotových uprchli političtí trestanci. Vojsko provedlo náhle prohlídky i u nás ve Vojkově a zatkly jej na půdě. Nakládáno s ním surově, jak to dovedli němci.          S bratrským pozdravem          Josef  Holubovský  /velitel/.