OPPENHEIMEROVÁ MARIE

Narozena :   6.8.1898

Místo narození     :    ???

Posledním bytem :   Pyšely

Zemřela  :  22.9.1942

Získané informace / pramen :

  1. Databáze koncentračního tábora Terezín - uvedeno v seznamu – do Terezína byla paní Marie Oppenheimerová odvezena z Prahy 12.9.1942 transportem označeným Bg. V tomto transportu měla číslo 334. Byla označena německým registračním číslem 52436.

Dále na východ pokračovala v transportu Bn do Malého Trostince 22.9.1942. V tomto transportu měla číslo 807 a spolu s ní v něm jelo 1000osob z Terezína.  Den jejich odjezdu 22.9.1942 je uveden i jako datum jejího úmrtí. Jedná se o poslední známou zmínku o ní. Dožila se pouze 44 let.

Spolu s ní byla odvezena i její sestra Ervína Oppenheimerová.

  1. Malý Trostinec – dnes Bělorusko . Nachází se nedaleko Minska. Nejprve se jednalo o pracovní tábor pro sovětské vojáky, později pro Židy z Běloruska, Litvy a celé Evropy.
  1. Pramen - Přihláška trvalého pobytu občana – paní Oppenheimerová Růžena (rozená Vašková) bydlela v Pyšelích číslo popisné 98.
  1. Pramen – 30 let župy Jílovské z roku 1931 je uvedeno toto – Oskar Oppenheimer byl zvolen samaritánským náčelníkem. Byl železničním zřízencem z Pyšel. V roce 1932 proběhla nová volba za zemřelého náčelníka samaritánů.
  1. Dobová fotografie hasičů z roku 1928 – na tabuli je uvedeno PYŠELY 1878 – 1928. Paní Marie Oppenheimerová sedí v prostřední řadě uprostřed řady.
  1. Dobová fotografie hasičů s ruční stříkačkou (před rokem 1928) domnívám se, že paní Marie Oppenheimerová je první ženou z leva. Nácvik s plynovými maskami.
  1. Zpracované DVD, které je volně v prodeji – Zapomenuté transporty do Běloruska autora Lukáše Přibyla (cena i s poštovným je 164,-Kč). V tomto dokumentu je uveden i koncentrační tábor Malý Trostinec.
  1. Časopis AlarmRevue č.3/2020 strana 24.Článek na základě zpráv z dobových Hasičských rozhledů - …….Dne 7.září 1939 obeslala Zemská hasičská jednota v Čechách všechny sbory nařízením pod č.j.12.076, ve kterém přikazovala, aby z řad hasičů byli vyškrtnuti všichni členové neárijského původu – tedy Židé.
  1. Památník jubilejních oslav 30ti-letého trvání hasičské župy Františka Ladislava Riegera č.125 v Jílovém 1903 – 1933. Od strany 22-23 je článek věnován župnímu praporu – popisuje je vznik, kdo přišel s myšlenkou, kdo zpracoval návrh a kdo prapor vyšíval /Vy paní a sestry pyšelské/. K textu je připojen i snímek žen z vyšívání praporu, kde jsou jednotlivé ženy jmenovány. Zde je snímek sestry Marie Oppenheimerové (třetí žena z leva). Před jejím jménem je uvedeno - sestra = hasička, nebo samaritánka.
  1. Po roce 1945 byla na pomník na náměstí v Pyšelích osazena pamětní deska – Padlým a umučeným 1939 – 1945. Celkem 17 jmen je sestaveno ve dvou sloupcích – v levém sloupci je uvedeno - v květnové revoluci : v pravém sloupci - v koncentračních táborech. Paní M.Oppenheimerová je v pravém sloupci pátá s hora.