CÍSAŘ  FRANTIŠEK

Narozen :   1893

Místo narození     : 

Posledním bytem :   Tehov           okres Praha-východ  

Zemřel dle úmrtního listu :   8.5.1945

Získané informace / pramen :

  1. Pomník padlým - černá tabulka ve spodní části pomníku na návsi v Tehově. Padlým v květnové revoluci 1945  - uvedeno pět jmen – druhým v pořadí je pan CÍSAŘ       Stár 52 let       + Snímky pomníku.
  1. Hasičský časopis ALARMREVUE číslo 3/2020 článek s názvem Naši mrtví, strana 32. Jedná se o abecední seznam padlých hasičů za 2.světové války. Zde třetí sloupec konec stránky je uvedeno – Císař František Tehov (tento seznam čerpá z dobových Hasičských rozhledů)
  1. Hasičské rozhledy ročník 1946 číslo 5 strana 65 /archiv pana Josefa Mlíkovského/ Uveden článek s názvem – Naši mrtví (seznam padlých – jedná se o abecední seznam hasičských obětí 2.světové války. Zde v druhém sloupci horní část stránky je uvedeno – Císař František Tehov  (37)
  1. Ministerstvo národní obrany – Evidence válečných hrobů uvedený text – Jméno – František Císař ; Vojenská hodnost – ----- ; Narozen – ------- ; Zemřel – 5.1945 ; Příčina smrti – jiné ; Armáda – žádná ; Státní příslušnost – Československo ; Národnost – česká ; Poznámka – 52 let ;
  1. Archiv CHH Přibyslav , Mgr. Petr Švanda – Činnost hasičstva v revolučních dnech (květen 1945) – Karton 1 – okres Praha-východ /odpověď na oběžník č.6138/45 rozeslaný 31.května 1945/ doslovně opisuji = Dne 8.května naší obci hrozilo nebezpečí ze Stránčic, kde silné oddíly svazu SS vraždily a loupily. Rozhodla se proto větší část místních bojovníků jíti do Stránčic na pomoc. V tomto společném boji společně s okolními obcemi padl br.František Císař, dlouholetý člen sboru. Nepřítel ustoupil do Velkých Popovic. V národním odboji od 5 – 9 května, který byl pro naší obec velmi těžký se z řad místního hasičstva zúčastnili tito členové : (vypsáno 33 jmen) druhým v pořadí je + Císař František .  Podepsal Musil Boh. Velitel sboru a Dušek jar. předseda MNV