Jiří Holý se narodil v Senomatech čp. 21 dne 29. června 1896 jako syn Josefa Holého, majitele hospodářství, a Ludmily Holé, rozené Soukupové, jež pocházela z Mutějovic čp. 43.

Náplní jeho životní práce bylo zemědělství. Po studiu na Vyšší rolnické škole v Roudnici nad Labem, kde úspěšně složil maturitní zkoušku, absolvoval roční praxi v Dánsku. Po návratu do rodné země se věnoval rolnické činnosti na svém statku v Senomatech. Dostupné prameny uvádějí, že na svou dobu patřil mezi průkopníky v oblasti zemědělských metod a zemědělské techniky. Využíval dokonce první traktory. Bez zajímavosti také není skutečnost, že se Jiří Holý stal jedním ze zakladatelů Hospodářského družstva v Rakovníku, kde byl předsedou dozorčí rady.

Jiří Holý se dále aktivně věnoval činnosti v místní sokolské organizaci a byl také členem Sboru dobrovolných hasičů, avšak nemáme bližších informací, zda patřil k řadovým členům či zastával i některou z výborových funkcí. Že se však jednalo o člověka vskutku vlastenecky založeného, o tom svědčí skutečnost, kdy po obsazení republiky Němci neváhal a vstoupil do sokolské odbojové organizace JINDRA, jejímž cílem byla organizační pomoci při zajišťování činnosti odbojových skupin řízených z Londýna.

Osudným se Jiřímu Holému stal rok 1942, kdy v průběhu léta realizovalo pražské gestapo rozsáhlou protiodbojovou akci. Tehdy došlo k zatčení Jindřicha Pecháčka, jednoho z klíčových funkcionářů organizace JINDRA. Zatčen byl také Jiří Holý[1]kladenským gestapem a posléze vězněn v Praze na Pankráci, kde absolvoval brutální výslechy spojené s mučením. Pokusil se dokonce o sebevraždu skokem do výtahové šachty, avšak neúspěšně. Později byl převezen do Golnowa (dnes území Polska) a v tamějším vězení byl uvržen na půl roku na samotku. Posledním vězením byl Berlín, kde byl dne 5. 8. 1943 s Jiřím Holým zahájen soudní proces a spolu s ním i s dalšími 28 funkcionáři odbojové organizace JINDRA. Výsledkem soudního řízení bylo vynesení osmi trestů smrti, a to i pro Jiřího Holého, jenž byl popraven 8. září roku 1943 v berlínské věznici Plötzensee.

Manželka Jiřího Holého, Božena Holá, byla zatčena dle dostupných informací 30. října 1942 a prošla několika koncentračními tábory včetně Osvětimi.[2] Přežila, avšak nelidské podmínky nacistických lágrů se velmi negativně podepsaly na jejím zdraví. Zemřela v roce 1985.

Vlastenecké cítění Jiřího Holého a jeho neohrožené zapojení do odbojové činnosti bylo 20. října 1945 oceněno prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem, jenž udělil Jiřímu Holému Československý válečný kříž „in memoriam“.

 

[1] Dostupné prameny se rozcházejí v datu zatčení. Uváděno je datum 23. 10. 1942 i 6. 11. 1942.

[2] Božena Holá, nar. 1904, měla v Osvětimi vytetováno číslo vězně 36523.