Tajemným jménem mezi hasičskými oběťmi uvedenými v „Hasičských rozhledech“ z roku 1946 je jméno Bohumila Kypa, jenž je zde uveden jako člen Sboru dobrovolných hasičů Kladno, dnes již neexistujícího. Při pátrání po osudech Bohumila Kypa je zatím jediným zdrojem dohledání alespoň některých informací webový portál Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.[1]

Na tomto webovém portálu je uvedena doslovná citace přejatá z: VHÚ-VHA, fond Revoluční gardy 1945, inv. č. 1399 Oblastní vojenské velitelství Kladno, Protokol sepsaný s Františkem Maršálem dne 28. června 1945 ve věci "Des. Kyp Bohumil a padlí u Rozdělova".  

 

Přestřelka v Rozdělově

Jelikož očité a dobové svědectví má nejvyšší autentickou výpovědní hodnotu, dovolujeme si přecitovat výpověď Františka Maršála z oddílu kladenských povstalců, který se zúčastnil ozbrojených bojů v pohnutých květnových dnech roku 1945, kdy v rámci domobrany se zapojilo mnoho dobrovolníků do bojů proti Němcům. Z následující autentické výpovědi lze odvodit, že Bohumil Kyp byl zřejmě členem armády, neboť František Maršál o něm hovoří jako o desátníkovi, a zatímco o Bohumilu Kypovi a jeho životě nemáme žádných dostupných informací, můžeme alespoň díky tomuto zaprotokolovanému svědectví podat informaci alespoň o jeho skonu. Dejme tedy slovo Františku Maršálovi:

 "Byl jsem pověřen por. Fr. Králem sestavením čety do Hříškova pro střelivo. V mém družstvu se nacházel des. Kyp Bohumil. Přijeli jsme do Rozdělova a místními občany jsme byli upozorněni na ozbrojené Němce. Vystoupili jsme z aut a šli jsme proti německé hlídce, kterou jsme viděli procházet Rozdělovem. Jmenovaný des. Kyp vystoupil rovněž a šel s námi. K přestřelce došlo asi kolem 11:00 hod. dne 7. května 1945 na okraji Rozdělova od Kladna-nemocnice. Rozdělovem postupovala německá hlídka složená ze třech mužů, kteří šli vepředu a čtvrtého, který šel asi 5 kroků za nimi. Na můj rozkaz se zastavili a zvedli ruce a dávali se odzbrojit. Při odzbrojování čtvrtý voják, který šel 5 kroků za nimi, použil zbraně a vystřelil proti mně a prostřelil mě pravou ruku. Ve vzniklém chaosu nemohu říci, kde se jmenovaný des. Kyp nacházel. Po skončení střelby vrátili jsme se k povozům a pokračovali v jízdě do Hříškova. Než jsme opustili bojiště, viděl jsem ležet na zemi dva německé vojáky a několik kroků dále neznámého civilistu a pak des. Kypa." [2]

Zůstala jen čepice…

František Maršál dále ve svém protokolu uvedl, že cestu do Hříškova byl nucen přerušit, neboť bylo třeba ošetřit jeho zranění pravé ruky, kdy není bez zajímavosti, že: „…. Byl jsem ošetřen samaritány Hasičstva v Rozdělově a současně protokolárně vyslechnut o přestřelce pol. praporčíkem. Další ošetření mně poskytl p. Dr. Soukup z Rozdělova. Na dvoře p. Soukupa jsem viděl ležeti 3 mrtvé. Jeden mrtvý byl německý voják, druhý byl neznámý civilista a třetí byl Roger Houdek, dobrovolník, který rovněž jel s námi do Hříškova. R. Houdek měl na sobě německou blůzu s označením bílou páskou, na které byla vyražena číslice 5. Na druhé straně pásky bylo německé razítko a označením tuším Passkontrolle. Vedle uvedeného Houdka ležela vojenská čepice des. Kypa. Byla to čepice německá označená naší trikolorou a dvěma cvočky o větší velikosti. Mrtví vojáci Češi a Němci byli odvezeni nákladním autem do komůrky rozdělovského hřbitova. Když jsem odešel z ordinace Dr. Soukupa, šel jsem k rozdělovskému kostelu, kde stálo právě naše vojenské nákladní auto, které vezlo pancéřové pěstě a střelivo a jelo směrem do Kladna. Vedoucím byl por. Hynek Huml." 

František Maršál v protokolu dále pokračoval: "Převoz všech mrtvých i raněných Čechů a Němců obstaralo občanstvo z Rozdělova v čele s p. Dr Soukupem. Nasedli jsme do auta a pokračovali jsme v jízdě do Hříškova. V autobusu jsme zjistili, že zranění mé pravé ruky je vážné, a proto jsem vystoupil a dal se ošetřiti. Byl jsem ošetřen samaritány Hasičstva v Rozdělově a současně protokolárně vyslechnut o přestřelce pol. praporčíkem. Další ošetření mně poskytl p. Dr. Soukup z Rozdělova. Na dvoře p. Soukupa jsem viděl ležeti 3 mrtvé. Jeden mrtvý byl německý voják, druhý byl neznámý civilista a třetí byl Roger Houdek, dobrovolník, který rovněž jel s námi do Hříškova. R. Houdek měl na sobě německou blůzu s označením bílou páskou, na které byla vyražena číslice 5. Na druhé straně pásky bylo německé razítko a označením tuším Passkontrolle. Vedle uvedeného Houdka ležela vojenská čepice des. Kypa. Byla to čepice německá označená naší trikolorou a dvěma cvočky o větší velikosti. Mrtví vojáci Češi a Němci byli odvezeni nákladním autem do komůrky rozdělovského hřbitova. Když jsem odešel z ordinace Dr. Soukupa, šel jsem k rozdělovskému kostelu, kde stálo právě naše vojenské nákladní auto, které vezlo pancéřové pěstě a střelivo a jelo směrem do Kladna. Vedoucím byl por. Hynek Huml." [3]

Tajemné skryté jméno

Pozorný čtenář si jistě povšiml, že nyní již se nehovoří o těle Bohumila Kypa, ale pouze o jeho čepici. Kde byl Bohumil Kyp pochován, nám v tomto okamžiku známo není. Jméno Bohumila Kypa není totiž uvedeno ani ve výčtu obětí „Našim drahým z druhého odboje 1939–1945“ na pomníku vojenských obětí v Rozdělově. Původně šlo o pomník obětem 1. světové války[4], k němuž byla přidána žulová deska právě se jmény padlých z 2. světové války. Jedno jméno v seznamu však vypadá, jako kdyby bylo „vyretušováno“.

Výzva čtenářům

Mohlo by jít o jméno Bohumila Kypa? Pokud ano, proč byl zde zájem, aby jeho jméno ze seznamu hrdinů zmizelo? Podaří se nám dopsat jeho příběh – ten hasičský, odbojářský i osobní? Snad by mohli pomoci čtenáři. Za každou informaci předem děkujeme…

 

[1] Veškerá fakta čerpaná v tomto článku jsou převzata z webu Sládečkova vlastivědného muzea: http://www.omk.cz/index.html?url=http://www.omk.cz/dyn/doc?id=147708

[2] VHÚ-VHA, fond Revoluční gardy 1945, inv. č. 1399 Oblastní vojenské velitelství Kladno, Protokol sepsaný s Františkem Maršálem dne 28. června 1945 ve věci "Des. Kyp Bohumil a padlí u Rozdělova".  

[3] Tamtéž.

[4] Darem na jeho zhotovení přispěl sám prezident Tomáš G. Masaryk.