Seznam „Naši mrtví“ zveřejněný v „Hasičských rozhledech“ v roce 1946 uvádí jméno Františka Vestfála jako člena SDH Újezd pod Kladnem. Jedná se zřejmě o již zaniklý sbor, zanikla též obec Újezd nad Kladnem[1]. O samotném Fantišku Vestfálovi uvádí dostupné prameny poskromnu informací.

Narodil se 9. června roku 1906 a v dostupných pramenech je o něm uváděno, že: „…pracoval v odboji proti německému fašismu v organizaci požárního sboru.“ O jaký požární sbor se jednalo, prameny neuvádějí, lze tedy (i na základě uvedení jména Františka Vestfála v „Hasičských rozhledech) předpokládat, že šlo o domovský sbor Újezd pod Kladnem.

František Vestfál byl zatčen na jaře roku 1945 a posléze internován v koncentračním táboře Terezín. Datum jeho skonu je nejasné, neboť je uváděno, že jeho život skončil 30. března 1945 v Terezíně a dostupné prameny také zmiňují, že byl v Terezíně 6. května 1945 popraven, což však neodpovídá skutečnosti už jen z toho důvodu, že poslední poprava v terezínském koncentračním táboře proběhla 2. května 1945. Za pravděpodobnější lze tedy považovat datum skonu Františka Vestfála právě již zmíněný 30. březen 1945, avšak vzhledem k velmi malému množství dostupných informací, pohybujeme se v oblasti domněnek, nikoliv faktů.

František Vestfál však byl zcela jistě významnou osobností odboje na Kladensku. Dokonce po něm byla pojmenována po válce i ulice právě v Újezdě pod Kladnem, která již dnes neexistuje, právě jako neexistuje zmíněná obec. Ačkoliv známe jen velmi málo informací o tomto odbojáři z řad hasičů, právem si zaslouží místo mezi odbojovými příběhy ze Středočeského kraje.

[1] Tato obec zanikla při výstavbě kladenské „Poldovky“.