V seznamu „Naši mrtví“ z „Hasičských rozhledů“ z roku 1946 je uvedeno jméno Václava Hampejse z Trpoměch (dnes obec, jež je součástí města Slaný). O případné existenci Sboru dobrovolných hasičů Trpoměchy dostupné prameny mlčí, Václav Hampejs je však veden jako hasičská oběť druhé světové války. Trpoměchy mohou být uvedeny jako jeho domovská obec, nikoliv jako sbor, avšak není žádných dalších informací, že by byl Václav Hampejs členem sboru dobrovolných hasičů jinde než ve své obci.

Jelikož však příběh o skromných informacích je také příběhem, rozhodli jsme se Václava Hampejse zařadit do našich odbojových příběhů. Co se nám tedy o Václavu Hampejsovi podařilo zjistit?

Na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů se jeho jméno vyskytuje mezi popravenými českými odbojáři, jejichž život skončil v německé věznici Plötzensee v Berlíně. Zde se dozvídáme, že Václav Hampejs, povoláním pojišťovací inspektor, se narodil 28. ledna roku 1894 v Trpoměchách. V roce 1943 byl za svou aktivitu v odbojové organizaci Obec sokolská v odboji odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě. Popraven byl 8. září roku 1943 oběšením.[1]

Ano, Václav Hampejs byl aktivní v sokolské odbojové organizaci. Nic však nevylučuje fakt, že nemohl být také hasičem, byť vyjma uvedení v seznamu „Naši mrtví“ jiný důkaz o jeho hasičském členství nemáme. V oblasti sokolské činnosti je uveden jako umučený okrskový starosta na stránkách Paměť národa.[2]

Pakliže nám můžete pomoct rozšířit a upřesnit příběh Václava Hampejse, neváhejte nás prosím kontaktovat. Předeme děkujeme za jakoukoliv informaci.

 

[1] https://www.ustrcr.cz/uvod/popraveni-plotzensee/

[2] https://www.pametnaroda.cz/cs/dobner-libor-20130402-0