Okres Praha-západ

SDH Bojov: Jaroslav Kubelka

 

Několik slov na úvod

Přinášíme příběh Jaroslava Kubelky, občana obce Líšnice, který jakožto dobrovolný hasič byl členem Sboru dobrovolných hasičů Bojov, kde působil jako jednatel.

O příběhu Jaroslava Kubelky nás informoval stávající jednatel SDH Bojov Zdeněk Rychlý, jenž poskytl informace zpracované Ing. Vilibaldem Hořenkem, bývalým kronikářem obce Líšnice. Ing. Hořenek zpracoval v roce 1999 příspěvek do publikace „Protinacistický odboj na okrese Praha-západ v letech 1939 – 1945“, kterou vydal Český svaz bojovníků za svobodu společně s Okresním úřadem pro Prahu-západ. Zpracovaný osud Jaroslava Kubelky získal Ing. Hořenek od Jiřího, syna tragicky zemřelého odbojáře. Následující text přinášíme v nezměněné úpravě zpracované právě Ing. Vilibaldem Hořenkem.

Příběh Jaroslava Kubelky

Jaroslav Kubelka, narozen 10. 4. 1894 v Újezdci, okres Kouřim, bytem Líšnice čp. 92 (105). Povoláním byl technický sklář. Vlastnil provozovnu na výrobu a prodej chemického skla v Praze, Karlovo nám. 17. Odbojově činným byl v Praze. Podle vzpomínek syna Jiřího ukrýval v lesích u svého domku v Líšnici zbraně. Pamatuje si na 3 pistole zatavené do skleněné nádoby, které před květnovým povstáním vezl do Prahy.

V potvrzení velitele úseku ochrany Československého Rozhlasu, majora tel. vojsk Ant. Rakouše, ze 17. 5. 1945 se uvádí, že: „...bratr Jaroslav Kubelka, dobrovolec 1918/19, se zúčastnil bojových akcí, byl těžce zraněn a převezen do Všeobecné nemocnice v Praze II, kde svému zranění 7. 5. 1945 podlehl.“ Podle sdělení jednoho ze spolubojovníků ke zranění došlo 5. 5. 1945 v boji s fašisty v budově rozhlasu.

In memoriam byl Jaroslav Kubelka vyznamenán:

5. 5. 1946 Československou obci dobrovolců 1918-1919 Záslužným odznakem 1945 „Věrni zůstaneme“. Dne 12. 9. 1947 mu prezident republiky Československé udělil „v uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození republiky Československé jako účastník boje za osvobození“ ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ KŘÍŽ 1939.

Jméno hrdiny bylo na věčnou památku zapsáno na pamětní desku v budově Československého rozhlasu.

28. 9. 1945 byl v Líšnici pomník padlým obohacen o pamětní desku se jmény četaře Václava Kříže a Jaroslava Kubelky, kteří padli v boji proti nacistickému Německu. Pamětní deska byla pořízena z příspěvku místní organizace Českého svazu mládeže. Při pietní vzpomínce byl slavnostním řečníkem podplukovník letectva K. Štrof z ministerstva obrany.

Líšnice 12. května 1999.