Okres Praha-východ

SDH Šestajovice: Josef Pazdera

Není jednoduché popsat pravdivě průběh nelehkých květnových dnů roku 1945, zejména umět se vcítit do nálady lidí, snažit se porozumět vyřizování mnohdy osobních sporů a vnímat mezilidské vztahy celkově.

Smutný příběh velitele Revoluční gardy a revolučního národního výboru, příběh ovlivněný pohnutými událostmi té nelehké doby – prvních květnových dnů roku 1945 – zaznamenal kronikář Sboru dobrovolných hasičů v Šestajovicích:

„…Jmenovaný strážník Pazdera doprovázeny bývalým členem vládního vojska Luďkem Hausdorfem, na mylné udání měli zatknout a dopravit k potrestání. Občan Semín byl trýzněn a stal se obětí pomsty udavače. Hausdorf měl v rukou samopal, se kterým neuměl zacházet, a strážníka Pazderu zastřelil.“

„…Zapisuji to zde proto, aby bylo jednou toto revoluční hrdinství oceněno a pochopeny mnohé přehmaty revolučního kvasu, který přivedl mnohé „vlastence“ na cestu ku svému vlastnímu očištění před veřejností.“

Tolik útržky z Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice.