Okres Praha-východ

SDH Tehov: František Císař

František Císař byl dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů v Tehově, který padl v květnu roku 1945 v boji s nepřítelem u Stránčic.

Dne 5. května 1945 započaly přímé boje ve 13 hodin. Těchto bojů se v plném počtu zúčastnili také členové místního hasičského sboru. Následující popis událostí je v kronice tehoveckých hasičů zaznamenán takto:

„…Prvním úkolem bylo odzbrojit místní posádku na radiové stanici a zadržení oddílů SS postupujících směrem na obec. Místní posádka čítala 12 mužů. Odzbrojení proběhlo celkem hladce a všichni byli zajati. Při zadržování oddílu SS vznikla přestřelka, při které měl velkou zásluhu bratr Jaroslav Dušek, který byl s bratrem Antonínem Budským těžce raněn. Nepřítel v počtu 36 mužů zanechal na místě dva mrtvé a výzbroj.

Dne 8. května hrozilo naší obci nebezpečí ze Stránčic, kde silné oddíly svazů SS vraždily a loupily. Rozhodla se proto větší část místních bojovníků jíti do Stránčic na pomoc. V tomto boji společně s okolními obcemi padl František Císař.“

Statečný čin a hrdinská smrt bratra Františka Císaře přispěla k ústupu nepřítele do Velkých Popovic. Ve dnech 5. až 9. května 1945, kdy probíhal v oblasti Tehovce a Stránčic národní odboj, jen z řad hasičů v Tehově bojovalo 32 členů.

Citace je přejata z kroniky SDH Tehov, autorem vzpomínky zaznamenané 20. června 1945 je velitel sboru Bohumil Musil.