Antonín Holub se narodil 20.1.1902 ve Veltrusích, zemřel 17.5.1945 v Terezíně. Byl zaměstnán jako dílovedoucí Pražské želežářské společnosti v Libčicích nad Vltavou. V roce 1927 byl jmenován velitelem Dobrovolného hasičského sboru v Letkách – župa Podbělohorská. Pod jeho svědomitým a úsilovným vedením se stále zkvalitňovala práce hasičského družstva. Členové se zacvičovali v obsluze nové techniky, což se záhy projevilo zvýšenou činností při úspěšných zásazích hašení požárů. V roce 1929 založil při sboru i dorosteneckou družinu, která se ve třicátých letech, spolu s hasičským družstvem hojně zúčastňovala okrskových i župních veřejných cvičení. Organizační schopnosti a cílevědomost osvědčil i ve funkci velitele Okresní hasičské jednoty, do které byl ustanoven v roce 1934.

Gestapem zatčený a uvězněný bratr Holub byl ke konci německé okupace převezen z Pankráce do policejní věznice Terezín, kde 17.5.1945 zemřel. V roce 1946 – u příležitosti 1. výročí povstání lidu českého, projevila hlubokou vděčnost Zemská hasičská jednota v Čechách, která písemným „Díkuvzdáním,“ ocenila velkých zásluh bratra Antonína Holuba z Letek, který zemřel aby mohl svobodně žíti československý národ s ujištěním, že jeho světlé památky nebude nikdy zapomenuto. Při 65. výročí založení sboru v roce 1947 byla odhalena pamětní deska na hasičské zbrojnici v Letkách, bratrům umučených v koncentračních táborech se jmény: Antonín Holub, Josef Ašerman, Rudolf Ašerman, Josef Petráš. Pietní slavnosti se zúčastnili zástupci vyšších hasičských složek, delegace České obce legionářské i předseda MNV Libčice nad Vltavou.

Pro připravovanou knihu „Hasiči v odboji roku 1945“ z dostupných archiválií a výpovědi příbuzných zpracoval Jiří Hánl.

 

Antonín Holub foto 

Antonín Holub - fotografie

 

Holub001

Článek v Libčických novinách s připomínkou Antonína Holuba

 

Holub002

Průkaz Antonína Holuba

 

Holub003

Záznam v databázi Památníku Terezín