Okres Praha-západ

SDH Okrouhlo

Z let Protektorátu Čechy a Morava v Pamětní knize žádné záznamy nenalezneme. Poslední předválečné zápisy pochází z roku 1938, kdy: „6. března večer před narozeninami prezidenta Osvoboditele zapálil sbor na Vartě hranici, při níž pronesl řeč vzdělavatel.“ Poslední zápis z tohoto roku je z 23. září (1938), kdy: „v noci přišla zpráva o mobilizaci. Mnozí členové hasičského sboru narukovali.“

Ve vlastní kronice k letům válečným záznamy nenalezneme, ale nacházejí se na přípisech – dvou volně vložených listech z jakéhosi kroužkového bloku. Tyto listy nikdy do vlastní kroniky připsány nebyly, zůstaly jen založeny mezi jejími stránkami a takto vše bylo předáno do Okresního archívu.

Dozvídáme se z nich, že: „po dobu německé okupace jsme museli držet hasičské hlídky ve zbrojnici, v létě i v zimě po celou noc od setmění až do svítání.“ V létě to bylo od 20.00 hod večer do 4.00 hod. ráno a v zimě od 18.00 hod. do 6.00 ráno.“

Z řádek neznámého autora dále vyčteme, že k výše popsanému účelu byla ve zbrojnici v místě, kde stála stříkačka, vytvořena „zvláštní světnice“ s válendou a kamny s tím, že kouřovod byl vyveden oknem. Bylo nutno, aby si každý do služby nosil s sebou dříví na topení z domova, neboť „erární“ topivo v té době opravdu nebylo k dispozici. Není bez zajímavosti, že v hasičské zbrojnici spolu s hasičskou hlídkou působil také ponocný, p. Vinecký.

Zcela určitě je však důležité, že z řad Sboru dobrovolných hasičů Okrouhlo: „nebyl po dobu války nikdo vězněn, ani umučen.“

Po skončení války, tedy v r. 1945, získali hasiči z Okrouhla osobní vůz jako konfiskát a svého času byl jediný v obci, kdy byl využíván mnoho let jako sanita.

Pro nás zcela jistě není bez zajímavosti, že velitel sboru František Lebeda, jenž v této funkci působil až do roku 1946, se této funkce při první výroční schůzi vzdal. Důvodem bylo, že:

„po dobu okupace mu znechutili činnost.“ Jednalo se tedy zřejmě o určité vyčerpání právě z nelehkého období za války.

Dle Kroniky SDH Okrouhlo zpracovala: Petra Myslínová Cejpková