Okres Praha-západ

SDH Všenory

Sbor dobrovolných hasičů ve Všenorech patří k těm, které již na okrese Praha-západ zanikly. Za doby okupace bylo: „mnoho hasičů totálně nasazeno do různých prací mimo obec, a proto byl jmenován starostou obce pomocný hasičský sbor pro nejnutnější potřebu v obci.“ Během let válečných vykonávali členové sboru běžnou činnost související s naplněním jejich poslání, např. v r. 1942 (17. listopadu) zasahovali u požáru Grand Hotelu v Řevnicích, o rok později (13. května) pomáhali hasit hořící vagón v Řevnicích.

Ze zápisu za rok 1945 sálá naděje na lepší život, kterou přinesl tolik očekávaný konec okupace a nesvobody, neboť: „Rok 1945 prožíval mračna okupace a blížilo se kvapem k bouří „Osvobození“, které bylo vzápětí po naší slavnostní valné hromadě 65letého trvání hasičského sboru v Dobřichovicích konané dne 15. dubna 1945.“

Sbor dobrovolných hasičů Všenory byl připraven se podílet na pádu protektorátu a zapojit se do květnových bojů v roce 1945. Nadešel pátek odpoledne 5. května 1945, kdy: „ulice se hemžila lidmi, radost a strach spojovaly se v proudu ulice. Německé nápisy se smazávaly z návěstních tabulí a vše se klonilo k osvobození českého národa.“ O den později, tedy 6. května 1945, ujal se: „dle proklamace Národní rady české v Praze Revoluční národní výbor politické i samosprávní činnosti v obci."

Není bez zajímavosti, že ve dnech 9. a 10. května 1945 procházeli obcí Němci, kteří se vraceli zpět „směrem západním“ po kapitulaci. Jak zaznamenal kronikář SDH Všenory: „…že hladce prošli Němci naší obcí, mají nejvíce záslužný podíl na tomto klidném odchodu naši hasiči to byli oni, že kteří noční stráže měli na silnici od Vráže k Letům. Ostatní spolky a korporace netoužily nasaditi osobní bezpečnosti a zodpovědnosti v pádu nedorozumění s Němci při jejich odchodu obci.“

Dle Kroniky SDH Dobřichovice zpracovala: Petra Myslínová Cejpková