Okres Praha-západ

SDH Dobřichovice

 

Kronikář SDH Dobřichovice do sborové kroniky zaznamenal obsazení Prahy německými vojsky dne 15. března 1939 a o den později je zapsáno: „Hitler na Hradě pražském“. K 17. březnu 1í39 je zmíněna: „přehlídka německého vojska Hitlerem“ a dále pak 5. dubna příjezd zastupujícího říšského protektora von Neuratha. Z dalších záznamů se dozvídáme, že: „21. dubna 1939 Parlament nařizuje jednotnou politickou stranu Národní souručenství ve Všenorech.“ Není bez zajímavostí, že proběhl nábor do této politické strany a přihlásilo se 99,5 procent obyvatelstva.

Záznamy v kronice vypovídají zejména o často absurdních nařízeních okupantů a útisku českého národa v nelehké době. Přinášíme proto doslovné záznamy o životě v Protektorátu:

 

Zaznamenán je zde začátek 2. světové války: „1. září 1939 vypovídá Hitler válku Polsku. U nás po celém Protektorátě nařízeno zatemnění od západu do východu slunce.“

Nechybí ani záznam z 2. září 1939, kdy Anglie a Francie vypovídají válku Německu.

Dále přinášíme z Dobřichovické hasičské kroniky citace záznamů o prvním roce 2. světové války. Podtržená část textu je podtržená také v originální kronice.

8. září 1939 – nařízen sborům odběr benzinu pouze (údaj nečitelný!!!)

13. září 1939 – odběr mýdla na lístky.“

Mobilizace v ČSR – 23. září 1938 ve 23 h 20 min vyhlášena“

Hitler v rozhlase 26. září 38 – hlášení o evakuaci Čech!

Náš rozhlas o postavení S.D.P. – 30. září 1938.

Prezident Beneš odstoupil 6. října 1938.

Propuštění Němci ze služeb státních i veřejných.

Prezident Beneš opouští ČSR 22. října 1938.

28. října 1938 pracovní den – demonstrace v Praze.

4. listopadu 1938 – nařízeno okleštění Slovenska

17. listopadu 1939 – uzavírá nám „kulturní národ“ nařízením Neuratha vysoké školy na 3 roky, zatýká studenty, 9 jich bylo popraveno. Stanné právo v Praze vyhlášeno!

15. prosince 1939 – zavedeny lístky na odběr textilií. Perzekuce českého národa začíná….“

 

Jistě nelehký byl pro bratry hasiče moment, kdy z nařízení úřední museli vyvěsit říšskou vlajku:

„15. března 1941 – prvně na zbrojnici říšská vlajka z nařízení úřadů!

 

Ze života dobřichovických hasičů za 2. světové války lze vystopovat, že:

V říjnu 1942 byl povolán br. vzdělavatel Kolín a br. zbrojmistr Skuček k výkonu služeb do Říše. První ke službě poštovní, druhý ve službě železniční.“

„Koncem roku 1943 vrátil se br. vzdělavatel Kar. Kolín šťastně „z říše“, kam byl služebně povolán.

Téhož roku v září 1943 odešel do služeb „říšských drah“ náš zbrojmistr br. Frant. Skuček, byv tam svojí služebnou přeložen.“

 

Zaznamenány jsou také tragické momenty, jako tento:

„12. března 1944 hlásí „náš“ rozhlas, že bylo v Hořovicích popraveno 12 osob „české národnosti“ pro podporování nehlášení voj. osob (partyzánů).“

O tom, že okupantům vadilo již naprosto vše, včetně poštovních schránek, svědčí tento zápis:

„19. srpna 1944 odstranili okupanti „z úsporných důvodů“ pouliční poštovní schránky v Praze. Psaní se musela nosit k poštovním úřadům k odeslání.“

„Od září do konce r. 1944 občas nebezpečí náletů.“

 

Rok 1945 – zde uvádíme obraz posledních měsíců války přesně dle záznamů kronikáře:

„Tento rok 1945 začíná s očekávanými nálety a s nebezpečími s nimi spojenými. V Praze hned na Nový rok hlášeno nebezpečí po dobu 50 minut! A tak to jde denně – ovšem pravidelně – utíkáme od práce do krytů nebo sklepů, všech ruch a činnost na ulicích, v obchodech, továrnách, dílnách a kancelářích a všude ustává, každý se musí chránit a krýt, kde se dá a jak jen možno co nejlépe.  Činnost „nepřátelských“ letadel se však stále stupňuje a je rušnější a končí i těžkými nálety na naše území! Podle mojích přesných záznamů trval poplach a nálety v Praze – mimo noční provoz v neděli a svátky.“

 Např.: „v lednu 1945 293 minut přerušení provozu“

„14. února 1945 proveden I. těžký nálet na Prahu, 18. února v neděli tryzna za padlé při náletu v Praze.“

 

Nechybí ani lokální záznam:

„18. března 1945 ve 4 hod. ráno v neděli odtáhlo vojsko ze Všenor!“

 

Nálety:

„22. března 1945“ – „II. nálet na Prahu.“

„25. března 1945 – na „Květnou neděli“ III. velký nálet na Prahu.

„13. dubna 1945 – došla zpráva o smrti prezidenta Roosevelta.“

„20. dubna 1945 – IV. nálet na Prahu.“

 

Událost přímo na našem okrese Praha-západ:

„Dne 29. dubna 1945 v neděli ve 4 hod. ráno poškozen železniční most u Horních Mokropes. Výbuchem je trať poškozena, doprava zastavena a spojení je udržováno jen v územích Smíchov – Dolní Mokropsy, pak pěšky a převozem do Dobřichovic, odtud zase vlaky do Berouna. Zpět opět touto „pomocnou cestou“.“

 

Osvobození se blíží:

„1. května 1945 vydána „úřední“ zpráva o smrti Ady[1] Hitlera!“

„2., 3. a 4. května začíná v Praze i na venkově „zvláštní nevídaný ruch“, který vrcholí tím, že v pátek 4. května 1945 se začalo v 8 h 30 min. ve státních úřadech česky úřadovat a po 14.00 hod. téhož dne odstraňovat všude v Praze i a venkově německé nápisy a firmy. Praha začíná býti opět jen česká!“

Originální znění z Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Dobřichovice přepsala Petra Myslínová Cejpková

 

[1] Tento zdánlivě familiární výraz je opravdu kronice použit.